POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

CROATIA Osiguranje

 

Nametnutim tranzicionim promenama i prelaskom na drugi društveno-politički sistem, krajem 20 veka u Jugoslaviji su stvoreni uslovi za legalan i legitiman proces ulaska privatnog preduzetničkog poslovnog duha u privredne tokove društva.

Akademik prof. dr Vinko Perić, kao izraziti inovativni preduzetnik sa svojom Ko. VIKOM aktivno učestvuje u novim izazovima osnivanjem raznih privrednih društava, pogotovo onih organizacija koje su prema mišljenju mogle da uloženi novac poslovno i zakonski uvećaju.

Za vreme demokratizacije Ante Markovića, Vikom Ko. je zahvaljujuči "Čedi" direktoru iz Nove Gradiške i Okučana, uzeo učešća u vlasničkoj strukturi Croacije osiguranja DD Zagreb, kao najveći ulagač od svih tadašnjih privatnih firmi osnivača Croacije.


posetite zvaničnu stranicu
DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI