POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

"KOSIG" - DUNAV Osiguranje

Nametnutim tranzicionim promenama i prelaskom na drugi društveno-politički sistem, krajem 20 veka u Jugoslaviji su stvoreni uslovi za legalan i legitiman proces ulaska privatnog preduzetničkog poslovnog duha u privredne tokove društva.

Akademik prof. dr Vinko Perić, kao izraziti inovativni preduzetnik sa svojom Ko. VIKOM aktivno učestvuje u stvaranju i podizanju više novih institucija i privrednih društava, pogotovo onih organizacija koje su od interesa za Regiju Krajine i Republike Srpske.

Predviđanjem raspada Jugoslavije a time i BiH, Krajina kao ekonomska teritorija je uvek bila eksploatisana od strane Sarajeva i BiH. Da bi se zaustavilo ekonomsko slabljenje određeni broj tadašnjih patriota na čelu sa Milenkom Vračarom su planirali i pokrenuli pokrenuti par institucija sa sedištem u Banja luci, kako bi finansijski tokovi bili zatvoreni u okviru jedne Regije. U tom kontekstu je pokrenuto i Osiguravajuće dioničarsko društvo "Kosig" d.d..

Vikom Ko. je, pored Agroprom banke, bila druga po veličini osnivačkog kapitala. Kako je želja većine Srpskog naroda da bude u jednoj državi, u čemu sa idejom prednjači vlasnik VIKOM Ko. Vinko Perić, to je ideja oko ulaska Dunav osiguranja u suvlasništvo Kosiga upravo potekla od njega. Prvi razgovor i ideju je izložio tadašnjem direktoru Dunav osiguranja ili predstavništva u Banja Luci g. Milanu Miši Latinčiću. Daljnji tokovi poslovnih odnosa su se odvijali na relaciji Latinčić-Vračar, koji je doveo do potpunog preuzimanja i kupovine vlasništva Kosiga od strane Dunav osiguranja iz Beograda.


posetite zvaničnu stranicu

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI