POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

VIKOM RTV Srbija

"Svuda pođi al kući dođi"?

 

Odrasti u jednoj deržavi, završiti prve dve škole: osnovnu i srednju, upoznati prve ljubavi i razočarenja, službeno biti poslat u nepoznato i tamo napraviti solidan uspeh u životu, u podsvesti čoveka se uvek javlja pitanje: da li se i kada vratiti nazad?

Posle uspešno završenih patriotskih dobrovoljačkih obaveza u Republikci Srpskoj, ukazala se prilika i potreba za pokretanjem poslova, među kojima su i poslovi sa medijima u Šapcu u Srbiji. Radio-amaterska vizija i planovi su stalno u opciji Akademika prof. dr Vinka Perića da se izgradi mreža RTV stanica i da se poveže Beograd i Banja Luka. Dodatni motiv je bio i udaja ćerke Violete Perić u Šabac 1994.g. Poslovni uslovi su se stvorili 1995. godine. Prvo predstavljanje na RTS - TV Šabac.

Detaljnije na zvaničnoj stranici VIKOM. posetite zvaničnu stranicu

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI