POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
Kontakt

REPUBLIKA SRPSKA
Adresa: Vojvode Mišića 81
78 400 Gradiška, na Savi
Republika Srpska,
(S.P. - O.B.)
Tel. +387 51/ 810-200
Mob. +387 65/ 512-650
E-mail: vinko@vikom.tv
vikom@vikom.tv
vinkovikom@gmail.com

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI