POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

UdruŽenje Privatnih Poslodavaca
Republike Srpske

 

Pre nego posetite zvaničnu stranicu UPP RS, (klikom na logo), dozvolite da samo delimično poslovno predstavimo Predsednika UPP RS. Akademik Prof. Dr Vinko Perić kaže: "Ništa nije toliko dobro da ne može biti bolje", a Akademik Prof. Dr Rade Biočanin, Savetnik za nauku UPP RS dodaje "Težimo savršenstvu"!

40. godišnje praktično i uspešno radno iskustvo Akademika Prof. Dr Vinka Perića, Predsednika privatnih poslodava RS (SV), daje mu legalitet i legitimitet za tačnost iznesenih stavova i mišljenja. Njega prvo treba razumeti, shvatiti, te od njega učiti. Uvek je inovativan i napredan jer kako kaže: "Ne miri se sa postojećim, jer se hvata žabokrečina". Politika i neki podanički mediji ga često blokiraju ili tendenciozno prezentiraju, na što opet Vinko Perić kaže: "Kada bi se okretao za lavežom svakakvih pasa nikada ne bi stizao na cilj".

Biznis započinje sa 19. godina, kao najbolji TV mehaničar-majstor-radnik u Jugoslaviji, zatim preko poslovođe, šefa, rukovodioca, direktora, u prošlom veku i jednom društveno političkom sistemu do savremenog Top menadžera i Predsednika vlastite Holding Kompanije "WICOM" Gsm Bh sa sedištem u Beču, sa preko 30 svojih vlasničkih i suvlasničkih preduzeća, firmi, akcionarskih i dioničarskih društava i fondova u kojima je direktno ili indirektno zaposlio na hiljade radnika. (Dokumentarni film "VIKOM - Paradigma jednog vremena" iz serije "Vreme-ljudi-dokumenti" No:018/2011. u Produkciji VIKOM RTV)

Kontinuirano se uz rad edukuje i uči. (Dokumentarni film serije "Vreme-ljudi-dokumenti" No: 053/2013. Produkcije VIKOM RTV.) Nikada nije imao svojih ličnih novaca niti mu kako kaže trebaju. Svaki cilj u svakom društveno-političkom sistemu ostvaruje pomoću projekata, kredita i odličnih strategija sa dobrim predviđanjem i verovatnoćom uspeha strategija. Hrabro radi po zakonima država, korištenjem validnih informacija kao najbitniji resurs u biznisu. Spreman je bez ikakve naknade preuzeti bilo koju instituciju i firmu i praktično dokazati da svaka može poslovati uspešno.

Predsednik UPP RS, Akademik Prof. dr Vinko Perić poručuje da će svima biti dobro ako budu radili i učili, te ako svi politiku stavimo u službu ekonomije!


posetite zvaničnu stranicu

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI