POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

СКАИН
Српска краљевска асоцијација Академика иноватора и научника

У транзиционим временима све се мења. У демократским друштвима прокламовано богатство различитости, донело је могућност да се и Академије наука могу оснивати и уже сегментно спацијализовати, успешно радити и пословати. Резултати рада нових Академија су у односу на превазиђене, старомодне комунистичке Академије, далеко бољи, јер нове и модерне Академије наука са својим научницима дају друштву и окружењу далеко више од превазиђених.

Радећи на свом докторату, Ментор Академик Проф. др Раде Биочанин, је Академика доц. др Винка Перића предложио 2011.године за редовног члана Српске краљевске асоцијације Академика СКАИН, Београд, Србија.

Комисија СКАИН-а у саставу:
1. Академик Проф. др Раде Биочанин
2. Академик Светолик Стожинић
3. Академик Драган Дамјановић
4. Академик Никола Јапунџић
5. Академик Драган Протић

Како је било на том пријему погледајте кликом на:

С обзиром да Република Српска има једну превазиђену Академију и да је због бржег научног напретка и просперитета Републике Срске потребно основати бар још једну Академију, то су активности Академика доц. др Винка Перића усмерене и ка том циљу.

O Академији СКИН Beograd, Srbija, на званичној страници:

posetite zvaničnu stranicu

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI