POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

PETI RADIO
„BL PLAVI 2013“

U okviru Ko. „VIKOM“.

  Od više aktivnih i centralizovanih Radio i Televizijskih mreža i programskih sadržaja te puno RTV frekvencija i velike pokrivenosti teritorija RTV signalom, kao i bolje budućnosti Ko. „VIKOM“, čije razloge ću kasnije i navesti, 2013. godine je pokrenula još jednu potpuno novu Radio stanicu, tj. doneli smo „ODLUKU O OSNIVANJU“ (OPU 418/12 & 607/13- Notar Slobodanka Gvozden BL) za pokretanje novog pravnog subjekta ili Radiostanice u Banja Luci pod nazivom „BL PLAVI 2013“D.O.O. BANJA LUKA, koji bi imao potpuno drugačiji koncept od postojećih VIKOM Radio programa, koji emituje većinom narodnu muziku. Kratko rečeno: Izdvojili smo jednu „VIKOM“-ovu FM radijsku frekvenciju 105,00MHz Banja Luka, a prema pravilima i propisima RAK-a i taj radio prodali visokom BiH političaru, Srbinu iz Banja Luke (I.C.). Tim novcem smo zatvorili deo kredinih obaveza te tako malo rasteretili firmu sa troškovima u nadolazećem lošijem vremenu i projektovanom i planiranom smanjivanju prihoda!
  Ako bi posmatrali usko segmentno, samo vrstu radijskog programskig sadržaja to bi bio po redosledu V program „VIKOM Radija“, ili peti radio u okviru Ko. „VIKOM“:
  1. 1995. - VIKOM RADIO - Šabac, Srbija
  2. 1997. - VIKOM RADIO - B. Luka, RS
  3. 1997. - VIKOM RADIO - Gradiška, na Savi, RS
  4. 2004. - VIKOM RADIO - Plus, Šabac, Srbija
  5. 2013. - VIKOM RADIO - „BL PLAVI 2013“, B. Luka RS
Dvadeset četiri godine aktivnosti i uspešnog poslovanja Ko. posebno u oblasti „VIKOM“ elektronskih medija, je proteklo na putu rasta i razvoja od nule do vrha. Kompanija je imala bezbroj kako internih tako i eksternih briga od primitivizma okruženja do dva odbranbeno otadžbinskog rata. Sve probleme je sa svojim Predsednikom Prof. dr Vinkom Perićem, uspešno prevazilazila, postigavši i puno briljantnih poslovnih uspeha i vrhova u mnogim oblastima, posebno sa Radio i Televizijom. https://youtu.be/5x7ny-Bokh0.
  Čelni čovek i vlasnik Ko. VIKOM, kao i uvek, stručno i naučno predviđa budućnost, uoćava pretnje i opasnosti iz okruženja ili više sile koje neminovno dolaze, pa u tom kontekstu osmišljava i postavlja svoje strategije ka drugim koordinatama. Na bazi tadašnjih Svetskoih događaja, naučnih saznanja i konspirativnih informacija i aktivnosti Zapada, mogao je predvideti da nam budućnost donosi oružano finale Svetskog rata.
  Predsednik Ko. svoj brod „VIKOM“ usmerava u „mirne vode“. To poslovno i bukvalno znači: Kontinuirana konsolidacija, racionalizacija, prestruktuiranje, uvođenje robotizacije, vestačke inteligencije https://youtu.be/M64W1WJnPLI i kvalitetno rešavanje budućnosti svojih saradnika na njihovo zadovoljstvo. Nema više rasta i razvoja, niti investicija, već kvalitetno i legalno samoodržavanje „VIKOM“ sistema, prodajom nekih resursa i sa tim vraćanje ili zatvaranje bankovnih kredita, koji su bili neophodni za poslovanje i uspešan rad i razvoj, kako bi Ko. „VIKOM“ zadržala svoju samostalnost, orginalnost i nezavisnost i od politike i od kriminala.
  Kada su u pitanju frekvencije, koje su strogo kontrolišu, one su uvek u vlasništvu države i samo se daju na korištenje. Kome ih dati i kako se mogu koristiti u svakoj državi postoje Regulatorna tela koja njima upravljaju i propisuju rad u skladu sa međunarodnim principima. U BiH je to sadašnji RAK - Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, proizašla iz CRA – Centralna Regulatorna Agencija, a ona postala od - IMC koju je postavio i prvi Visoki predstavnik u BiH. Odmah posle Dejtona Republika Srpska je imala i svoje Ministarstvo Informacija sa Svetlanom Šiljegović i kasnijim i poslednjim Rajkom Vasićem, koji je u emisiji VIKOM TV rekao da su mu stranci oteli ingerencije Republike Srpske i preneli na BiH. https://youtu.be/oucHiijNxrc
  Inače Rajku smo puno donmatorski pomogao kada se osamostaljivao prije rata sa svojim banjalučkim LOKOMOBIL-om. Naime pošto je Ko. „VIKOM“ uvozila najbolju tadašnju biro tehniku i među prvima proizvodila kompijutere to smo sponzorski opremili Rajkov početak LOKOMOBILA sa Vrsnim kompijuterom faksom itd...takođe je kasnije Predsednik Ko. VIKOM i privatno pomogao Rajku da pokrene i svoj privatni biznis štampariju.

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI