POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

VICOM HOLDING Kompanija
BEČ - austrija - EU

"Svaka akcija izaziva reakciju"
"Svaki udar nađe iskru u kamenu"

Svaki društveno-politički sistem ima svoja pravila, norme, odnose, običaje i ciljeve. Tako je i SFRJ imala svoje, koji su forsirali društveno vlasništvo, a ne privatno. Svaki sposobniji privrednik i retki privatnik je proglašavan tehno-menadžerom i bio je u neku ruku "klasni neprijatelj". Privatnim poslom su se mogli baviti male ugostiteljsko-uslužne radnje a zaposleni u nekim oblastima su se mogli prijaviti za privtni rad sa dodatnim dva sata rad. Današnji (2014.) Akademik prof. dr Vinko Perić je počeo svoj posao sa 19. godina u EI Niš, PSM Beograd, Šef servisa u Bosanskoj Gradišci, kao najbolji TV mehaničar u Jugoslaviji. Popravljajući RTV tehniku, pogotovo kolor TV koji su bili basnoslovno skupi i kvarili se često. Taj posao je donosio veliku finansijsku dobit.
"Devizni stambeni krediti" su sposobnima i hrabrima zbog kasnije devalvacije obezbedili veliki kapital i legalnu i legitimnu privatnu imovinu.

Ali ne leži vraže, komunistička vlast je uvidela problem bogaćenja svojih klasnih neprijatelja i donose zakon po kome se moralo svima oduzeti bez naknade sav poslovni prostor u privatnom vlasništvu preko 70m2. Vinko Perić sa suprugom i dvoje dece imao je 73m2. Znači zbog tri kvadrata trebalo je sve oduzeti. Pošto je ova informacija stigla na vreme moralo se hitno raditi. Prema naslovnim rečenicama, u toku 24. sata je razveden brak pravosnažnom presudom, podeljena imovina na dva dela i počelo se tražiti rešenje za biznis u drugoj državi.

Zahvaljujući današnjem (2014.) Akademiku prof. dr Radoji Radiću i informacijama koje je kao prijatelj i poslovni saradnik preneo, kao i Nebijši Stanišljeviću suprugu koleginice i sekretarice Vinka Perića, u Beču se otvara i pokreće firma "WICOM" Ges.m.b.H. EXPORT-IMPORT, Wiena, EU.

 


posetite zvaničnu stranicu
DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI