POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

Centar za strateŠka istraŽivanja
nacionalne bezbednosti
CESNA-B BEOGRAD

 

Odbranom doktorske disertacije 15.07.2013. godine i sticanjem naučnog zvanja

DOKTOR BEZBEDNOSTI

Akademik prof. dr Vinko Perić je stekao naučnu verifikaciju i uslove za još veći patriotski rad i delovanje na polju bezbednosti, koji je za Spski narod na Balkanu najbitniji deo opstanka.

Dana 21.10.2013. godine Vinko Perić dobija Docenturu na Internacionalnom univerzitetu u Brčkom i postavlja se za profesora za užu naučnu oblast "Bezbednost u medijima i komunikacijama".

Dana 30.11.2013. godine Akademik prof. dr Vinko Perić se rešenjem br: 01-03/2013 od: 27.11.2013.g. postavlja za pomoćnika direktora "Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B Beograd i šefa kancelarije za Republiku Srpsku, na Prvoj međunarodnoj naučnoj konferenciji II i III NVO sektora Srbije i Republike Srpske, održane dana 30.11.2013. godine u prostorijama buduće Srpske vlade u sjeni, kao Naučno-operativnog i savetoravnog tijela "SRPSKOG PIJEMONTA".

 

 


posetite zvaničnu stranicu

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI