POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

SRPSKI PIJEMONT


  Draga Braćo, cijenjeni prijatelji, balkanski prostori u tranzicionom vremenu obiluju: - Poplavom: Dezinformacija, medijskih i drugih manipulacija, obmana, laži i prevara, neo-liberalnih odnosa, neuređenih država, sistema, zakona, kvazi vrednosti, morala, meritora i političara! - Osoba: Tranziciono nesposobnih, neobrazovanih i nestručnih, tvrdoglavih i neinformisanih, uplašenih, kukavica, neradnika, primitivaca, daltonista, diletanata, šićardžija, prevaranata, lopova, licemera, poltrona, nevernih toma, ljubomornih, zavidnih, neodgovornih i nemoralnih pogotovo na vlasti!
  Međutim, uvek postoji avangarada ljudi, koji se ne mire sa postojećim, te inovativno i napredno traže put ka prevazilaženju i rešavanju svih problema. Ne retko, oni nailaze na bezbroj prepreka i narazumevanja od osporavanja, omalovažavanja, podmetanja kukavičijih jaja, do malog broja koji razumeju i još manjeg koji se oduševe novinom. No, prisetimo se kako su prolazili kroz istoriju ljudi koji su dokazivali da je zemlja okrugla. Noje kada je pravio barku. Isus kada je pravio novu religiju. Tesla kada je predlagao i menjao novi sistem el. struje itd...
  2008. godine se grupa stručnih i sposobnih Srpskih patriota hrabro upustila u praktičnu proveru većine navedenih problema na Helbskom poluostrvu, koristeći upravo strane, nove i moderne demokratske strategije i akcije, a posebno resurse Srpske Napredne Stranke Republike Srpske i medijske usluge patriotske (VIKOM RTV, Banja Luka, Republika Srpska). Postignuti su početni rezultati ili temelji multidisciplinarnih aktivnosti od neprocenljive vrednosti za Srpski narod i Republiku Srpsku, ali nije još vreme da se sve o tome javno govori.
  Jedna od uspešno implementiranih strategija je i "Odbrana i zaštita Republike Srpske od daljnjeg urušavanja i nestajanja", koja je rađena demokratsko-političko-medijskim sredstvima, strategijama i principima “demokratskog” zapada. Fid bek ili jedna od predviđenih posledica ove implementirane strategije je Kulturocid i Etnocid, koji su izvršile bez ikakvog razloga unitarno-centralističko-bošnjačko- Bosanske BiH organizacije: CIK, RAK i SUD BiH na čelu sa direktorima Muslimanima: Suadom Arnautovićem, Kemalom Huseinovićem i Nedžadom Popovcem nad Srpskim medijima VIKOM RTV, Srpskom Naprednom Strankom Republike Srpske i njenim Predsednikom Akademikom Prof. Dr Vinkom Perićem. Ovaj Etnocid je evidentiran od relevantnih institucija sa Zapada i ukomponovan je u mondološke strategije i interese. Naučni rad na ovu temu je prihvaćen i potvrđen na Međunarodnom naučnom skupu u Banja Luci 19.10.2013. godine, i objavljen u zborniku radova "Kako prevazići govor mržnje", UDK 316.647:32.019.51(497.6) strana 209-223.
Postignutim rezultatima smo oborili tezu, da strani faktor baš sve usmerava protiv interesa Srpskog naroda. Mi smo praktično dokazali da većina političkih poteza zavisi od naših Srpskih političara, i da u većini slučajeva poseduju karakteristike sa početka ili vrha ovog teksta. Ali političare i vlasti ostavljamo istoriji i svojim tranzicionim problemima.
  Druga posledica ove strategije je prema velikom Njegošu “Udar nađe iskru u kamenu” je dodala snagu patriotskim naučno-stručnim radnicima, korektnim patriotskim privrednicima, u okviru drugog i trećeg NVO sektora da pokrenu, ili nastave, objedine I osavremene ideje: Načrtanije-Garašana, JU- Kraljevina, SFRJ-Tita, Memoranduma-SANU, USK--Paroškog, Mala Yugoslavija-Miloševića, Velika Srbija-Šešelja, Beranska deklaracija-Deretić-a, Srpski pijemont-Perić-a i drugih patriota, o čvrstom horizontalnom i vertikalnom povezivanju nevladinog i privrednog sektora Srpskog nacionalnog korpusa na "Helmbskom poluostrvu", što se uklapa i podudara sa Vučićevim “Orvorenim Balkanom”.
  Legalitet ovoj ideji pronalazimo u večitim željama i težnji svih naroda na svetu da budu u zajedništvu, pa zašto bi to pravo bilo uskraćeno Srpskom narodu bez obzira na različitosti, vero-ili ateističku ispovest i trenutnu teritorijalnu rascepkanost, a znamo koje su sve Srpske zemlje vekovima zalivane Srpskom krvlju i to sve u odbrani od raznih osvajača i okupatora.
  Pripremljena je strategija (prema principima "demokratskog centralizma uz uvažavanje svih proklamovanih građanskih sloboda") za saradnju, objedinjavanje, zaštitu, i jačanje ukupnog Srpskog nacionalnog, poslovnog, duhovnog, kulturnog i teritorijalnog korpusa na Balkanu pod nazivom "SRPSKI PIJEMONT", koji bi kao patriotsko, ozbiljno, stručno i snažno demokratsko telo moglo da merodavno, korektno i konkretno pronađe svoje mesto i saradnju pre svega sa komšijama, Evropom, Istokom i Zapadom.
  Nosioci ove demokratske inicijativne i aktivnosti su: Udruženje privatnih poslodavaca Republike Srpske (www.upprs.biz), Predsednik Akademik Prof. dr Vinko Perić (www.vinkoperic.com), Evropski defendologija centar Banja Luka, Predsednik Prof. dr Duško Vejnović, sa velikim brojem patriotskih institucija, NVO organizacija, Akademija, Akademika, Naučnih radnika i građana sa svih rascepkanih teritorija Srpskog nacionalnog korpusa.
  Aktivnosti Inicijativnog odbora NVO sektora Republike Srpske od 2008. godine su katalizatorski i dvokomponentno naučno pojačane konstituisanjem Naučnog odbora u Gradišci dana: 03.11.2013. godine. u Produkciji VIKOM RTV. https://youtu.be/QuJ67HjunRk
  Analizu stanja, ukupnu ideju, predloge i zaključke su dali, a verifikovala je Naučno-Akademska "Prva međunarodna naučno-stručnom Konferencija drugog privrednog i trećeg NVO sektora Republike Srpske i Srbije u Gradišci, na Savi, Republika Srpska, dana: 30.11.2013.godine, koju je otvorio Potpredsdnik Republike Srpske Prof. dr Emil Vlajki i na kojoj su uzeli učešća preko 50 eminentnih Akademika, profesora, doktora i drugih naučnih i stručnih patriotskih radnika. https://youtu.be/33CTqXFIlKM

   Zaključci ove Prve naučne konferencije:
1.
Čvrsto organizovanje i povezivanje patriotskih nacionalnih i strukovnih nevladinih organizacija u okviru zakona svoje trenutne teritorijalne jedinice.
2.
Po principu „Demokratskog centralizma“ vertikalno organizovanje NVO organizacija iz tačke 1. u jednu (Uniju, Savez, Sabor. . .), legalnu, legitimnu i pravnu organizaciju „SRPSKI PIJEMONT“, putem svojih Predsednika i predstavnika u upravnom odboru, Saboru, Skupštini...
3.
Sedište Srpskog pijemonta je trenutno u Gradišci, na Savi, kao geografskom centru i najzapadnijoj (za sada) Srpskoj tački i centru brojnih komunikacija Balkana i Evrope.
4.
Nastaviti i slediti iskustva Udruženja privatnih poslodava Republike Srpske, koji su na čelu Inicijativnog odbora NVO sektora Republike Srpske i rade od 2008. godine, po sličnom principu.
5.
Konstituisati i pravno legalizovati jedinstvenu i jaku NVO organizaciju trećeg građanskog sektora sa savetodavnim i izvršnim organima u kojima bi mišljenja, stavovi, stručnjaka iz nauke, prakse sa iskustvom imali dominantnu ulogu.
6.
Na predlog Inicijativnog – Upravnog odbora Skupštini, koja bi prema potrebi i proceni imenovala najstručniju „Srpsku Alternativnu Vladu eksperata" ili Srpsku Vladu u seni“, uz konsultacije Senata, kako bi imali veći legalitet i legitimitet kod stranog faktora…
7.
Organizacija u svim rukovodstvima inperativno treba imati dokazane stručnjake i naučnike, čiji rezultati rada i aktivnosti potvrđuju Srpski patriotizam, koji nije protiv drugih.
8.
Ostvariti čvrstu saradnju sa Akademijama nauka, Univerzitetima, Institutima, Srpskom pravoslavnom crkvom, Krunskim savetom, medijima, privrednicima i dijasporom.
9.
Ostvariti plodnu saradnju sa drugima institucijama, vlastima, nacijama i građanima, kako na Balkanu tako u Evropi i Svetu.
Druga Međunarodna konferencija 2016. https://youtu.be/1oVWURa0jEg, kao i okrugli sto na Kopaoniku 2022. https://youtu.be/Ml-MtdZo1uI, kao i Vučićevo pokretanje Otvorenog Balkana su potvrdili opravdanost i neophodnost Srpskog Pijemonta.
  Kako opstati, kako da mali narodi ostanu bar neutralni i van sukoba? Imaju li Srbi izbor? Koji izbor su do sada istorijski imali: Istok ili Zapad, ili Zapad ili Bliski istok? Ili, možda…? U svakom slučaju za srpski nacionalni korpus ostaje neminovnost: čvrsta i snažna homogenizacija na Helmbskom poluostrvu, jer se jedino tako može postići maksimum mogućeg u predstojećem finalu trećeg svetskog rata i finalnim prestrojavanjima na Helmbskom poluostrvu. Međutim, bićemo slobodni da pored svih navedenih izazova ustvrdimo da nam jedno mora biti imperativ i prioritet, a to je stvarnost, čvrsto zajedništvo i trajnost ukupnog Srpskog korpusa.
  „SRPSKI PIJEMONT“ treba biti trajna vodilja i programska paradigma naše praktične opstojne stvarnosti i sudbinske neophodnosti, da ne doživimo sudbinu Hazara ili Maja.
  Molimo sve patriotske nevladine organizacije, političke partije kojima je ova ideja bliska, kao i pojedince na Balkanu i dijaspori da nam se pridruže, daju svoje komentare, mišljenja, sugestije i prijedloge, te da ravnopravno i korektno učestvuju u svemu!
Razmislite o sebi i o rečenici našeg Srpskog genija: "Blago onom ko do vijeka živi, imao se rašta i roditi"!

INICIJATIVNI ODBOR
Predsednik
Akademik Prof. dr Vinko Perić
https://vinkoperic.com
vinko@vikom.tv
+387 65 512 650


ВИЗИЈА СРПСКОГ
ПИЈЕМОНТА

(о модерном српском државотворном заједништву)

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI