POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

SRPSKI PIJEMONT


Balkanski prostori u tranzicionom vremenu,
- Obiluju poplavom: - Dezinformacija, medijskih i drugih manipulacija, obmana, laži i prevara, neo-liberalnih odnosa, neuređenih: država, sistema, zakona, kvazi: vrednosti, morala, meritora, političara!

- Osoba: tranziciono nesposobnih, neobrazovanih i nestručnih, tvrdoglavih i neinformisanih, uplašenih, kukavica, neradnika, primitivaca, daltonista, diletanata, šićardžija, prevaranata, lopova, licemera, poltrona, nevernih toma, ljubomornih, zavidnih, neodgovornih i nemoralnih pogotovo na vlasti!

Međutim, uvek postoji avangarada ljudi, koji se ne mire sa postojećim, te inovativno i napredno traže put ka prevazilaženju i rešavanju svih problema. Ne retko, oni nailaze na bezbroj prepreka i narazumevanja od osporavanja, omalovažavanja, podmetanja kukavičijih jaja, do malog broja koji razumeju i još manjeg koji se oduševe novinom. No, prisetimo se kako su prolazili kroz istoriju ljudi koji su dokazivali da je zemlja okrugla. Noje kada je pravio barku. Isus kada je pravio novu religiju. Tesla kada je predlagao i menjao novi sistem el. struje itd...
2008. godine se grupa stručnih i sposobnih Srpskih patriota hrabro upustila u praktičnu proveru većine navedenih problema na Helbskom poluostrvu, koristeći upravo strane, nove i moderne demokratske strategije i akcije, a posebno resurse Srpske Napredne Stranke Republike Srpske i medijske usluge patriotske (VIKOM RTV, Banja Luka, Republika Srpska). Postignuti rezultati multidisciplinarnih aktivnosti su od neprocenljive vrednosti za Srpski narod i Republiku Srpsku, ali nije još vreme da se o tome javno govori.
Veoma uspešno je inplementirana strategija "Odbrana i zaštita Republike Srpske od daljnjeg urušavanja i nestajanja". Sve je rađeno demokratsko-političko-medijskim sredstvima, strategijama i principima demokratskog zapada. Fid bek ili jedna od predviđenih posledica ove inplementirane strategije je Kulturocid i Etnocid, koji su izvršile bez ikakvog razloga unitarno-centralističko-bošnjačko-Bosanske BiH organizacije: CIK, RAK i SUD BiH na čelu sa direktorima Muslimanima: Suadom Arnautovićem, Kemalom Huseinovićem i Nedžadom Popovcem nad Srpskim medijima VIKOM RTV, Srpskom Naprednom Strankom Republike Srpske i njenim Predsednikom Akademikom Doc. Dr Vinkom Perićem. Ovaj Etnocid je potvrđen od relevantnih institucija u Americi i ukomponovan je u mondološke strategije i interese. Naučni rad na ovu temu je prihvaćen i potvrđen na Međunarodnom naučnom skupu u Banja Luci 19.10.2013. godine, i objavljen je u zborniku radova "Kako prevazići govor mržnje", UDK 316.647:32.019.51(497.6) strana 209-223.
Postignutim rezultatima smo oborili tezu, da strani faktor baš sve usmerava protiv interesa Srpskog naroda. Mi smo praktično dokazali da većina političkih poteza zavisi od naših Srpskih političara, i da u većini slučajeva poseduju karakteristike sa početka ili vrha ovog teksta. Ali političare i vlasti ostavljamo istoriji i svojim tranzicionim problemima.

Mi, naučno-stručni radnici, korektni patriotski privrednici, u okviru drugog i trećeg NVO sektora pokrenuli smo, ili nastavljamo i objedinjujemo ideje: Načrtanije-Garašana, JU-Kraljevina, SFRJ-Tita, Memoranduma-SANU, USK--Paroškog, Mala Yugoslavija-Miloševića, Velika Srbija-Šešelja, Beranska deklaracija-Deretić-a, Srpski pijemont-Perić-a i drugih patriota, o čvrstom horizontalnom i vertikalnom povezivanju nevladinog i privrednog sektora Srpskog nacionalnog korpusa na "Helmbskom poluostrvu".

Legalitet ovoj ideji pronalazimo u večitim željama i težnji svih naroda na svetu da budu u zajedništvu, pa zašto bi to pravo bilo uskraćeno Srpskom narodu bez obzira na različitosti, vero-ili ateističku ispovest i trenutnu (2014.) teritorijalnu rascepkanost, a znamo koje su sve Srpske zemlje vekovima zalivane Srpskom krvlju i to sve u odbrani od raznih osvajača i okupatora.

Pripremljena je strategija (prema principima "demokratskog centralizma uz uvažavanje svih proklamovanih građanskih sloboda") za saradnju, objedinjavanje, zaštitu, i jačanje ukupnog Srpskog nacionalnog, poslovnog, duhovnog, kulturnog i teritorijalnog korpusa na Balkanu pod nazivom "SRPSKI PIJEMONT", koji bi kao patriotsko, ozbiljno, stručno i snažno demokratsko telo moglo da merodavno, korektno i konkretno pronađe svoje mesto i saradnju pre svega sa komšijama, Evropom, kao i sa: Istokom, Zapadom i Bliskim istokom.

Nosioci ove demokratske inicijativne i aktivnosti su: Udruženje privatnih poslodavaca Republike Srpske (www.upprs.biz), Predsednik Akademik Doc. Dr Vinko Perić (www.vinkoperic.com), Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA-B, Beograd, Direktor Akademik Prof. dr Slobodan Nešković, Evropski defendologija centar Banja Luka, Predsednik Prof. dr Duško Vejnović, sa velikim brojem patriotskih institucija, NVO organizacija, Akademija, Akademika, Naučnih radnika i građana sa svih rascepkanih teritorija Srpskog nacionalnog korpusa.

Aktivnosti Inicijativnog odbora NVO sektora Republike Srpske od 2008. godine su katalizatorski i dvokomponentno naučno pojačane konstituisanjem Naučnog odbora u Gradišci dana: 03.11.2013. godine. (Dokumentarni film serije "Vreme-ljudi-dokumenti VID 100-II-2013. u Produkciji VIKOM RTV)

Analizu stanja, ukupnu ideju, predloge i zaključke su dali, a verifikovala je Naučno-Akademska "Prva međunarodna naučno-stručnom Konferencija drugog privrednog i trećeg NVO sektora Republike Srpske i Srbije u Gradišci, na Savi, Republika Srpska, dana: 30.11.2013.godine, koju je otvorio Potpredsdnik Republike Srpske Prof. dr Emil Vlajki i na kojoj su uzeli učešća preko 50 eminentnih Akademika, profesora, doktora i drugih naučnih i stručnih patriotskih radnika. (Dokumentarni film: DVD 100-III-2013. u Produkciji VIKOM RTV).

Zaključci ove Prve naučne konferencije:

1. Čvrsto organizovanje i povezivanje patriotskih nacionalnih i strukovnih nevladinih organizacija u okviru zakona svoje trenutne teritorijalne jedinice.
2. Po principu „Demokratskog centralizma“ vertikalno organizovanje NVO organizacija iz tačke 1. u jednu (Uniju, Savez, Sabor. . .), legalnu, legitimnu i pravnu organizaciju „SRPSKI PIJEMONT“, putem svojih Predsednika i predstavnika u upravnom odboru, Saboru, Skupštini...
3. Sedište Srpskog pijemonta je u Gradišci, na Savi, kao geografskom centru i najzapadnijoj (za sada) Srpskoj tački i centru brojnih komunikacija Balkana i Evrope.
4. Nastaviti i slediti iskustva Udruženja privatnih poslodava Republike Srpske, koji su na čelu Inicijativnog odbora NVO sektora Republike Srpske i rade od 2008. godine, po sličnom principu.
5. Konstituisati i pravno legalizovati jedinstvenu i jaku NVO organizaciju trećeg građanskog sektora sa savetodavnim i izvršnim organima u kojima bi mišljenja, stavovi, stručnjaka iz nauke, prakse sa iskustvom imali dominantnu ulogu.
6. Upravni odbor, po potrebi i proceni bi imenovao najstručniju „Srpsku Alternativnu Vladu" ili Srpsku Vladu u seni“, uz konsultacije Senata ...
7. Organizacija u svim rukovodstvima inperativno treba imati dokazane stručnjake i naučnike, čiji rezultati rada i aktivnosti potvrđuju Srpski patriotizam, koji nije protiv drugih.
8. Ostvariti čvrstu saradnju sa Akademijama nauka, Univerzitetima, Institutima, Srpskom pravoslavnom crkvom, Krunskim savetom, medijima, privrednicima i dijasporom.
9. Ostvariti plodnu saradnju sa drugima institucijama, vlastima, nacijama i građanima, kako na Balkanu tako u Evropi i Svetu.

Kako opstati, kako da mali narodi ostanu bar neutralni i van sukoba? Imaju li Srbi izbor? Koji izbor su do sada istorijski imali: Istok ili Zapad, ili Zapad ili Bliski istok? Ili, možda…? U svakom slučaju za srpski nacionalni korpus ostaje neminovnost: čvrsta i snažna homogenizacija na Helmbskom poluostrvu, jer se jedino tako može postići maksimum mogućeg u predstojećem finalu četvrtog svetskog rata i finalnim prestrojavanjima na Helmbskom poluostrvu.
Međutim, bićemo slobodni da pored svih navedenih izazova ustvrdimo da nam jedno mora biti imperativ i prioritet, a to je stvarnost, čvrsto zajedništvo i trajnost ukupnog Srpskog korpusa.

„SRPSKI PIJEMONT“ treba biti trajna vodilja i programska paradigma naše praktične opstojne stvarnosti i sudbinske neophodnosti, da ne doživimo sudbinu Hazara.

Molimo sve patriotske nevladine organizacije, političke partije kojima je ova ideja bliska, kao i pojedince na Balkanu i dijaspori da nam se pridruže, daju svoje komentare, mišljenja, sugestije i prijedloge, te da ravnopravno i korektno učestvuju u svemu!
Razmislite o sebi i o rečenici našeg Srpskog genija: "Blago onom ko do vijeka živi, imao se rašta i roditi"!

INICIJATIVNI ODBOR
Predsednik
Akademik doc. dr Vinko Perić
vinko@vikom.tv
+387 65 512 650

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI