POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

ŠESTI RADIO
„KOZARA“

U okviru Ko. „VIKOM“".

  Dvadeset osma godina aktivnosti i uspešnog poslovanja Ko. posebno u oblasti „VIKOM“ elektronskih medija, je proteklo na putu rasta i razvoja od nule do vrha. Kompanija je imala bezbroj kako internih tako i eksternih briga od primitivizma okruženja do dva odbranbeno otadžbinskog rata. Sve probleme je sa svojim Predsednikom Prof. dr Vinkom Perićem, uspešno prevazilazila, postigavši i puno briljantnih poslovnih uspeha i vrhova u mnogim oblastima, posebno sa Radio i Televizijom. https://youtu.be/5x7ny-Bokh0.
  Čelni čovek i vlasnik Ko. VIKOM, kao i uvek, stručno i naučno predviđa budućnost, uoćava pretnje i opasnosti iz okruženja ili više sile koje neminovno dolaze, pa u tom kontekstu osmišljava i postavlja svoje strategije ka drugim koordinatama. Na bazi tadašnjih Svetskoih događaja, naučnih saznanja i konspirativnih informacija i aktivnosti Zapada, mogao je predvideti da nam budućnost donosi oružano finale Svetskog rata.
  Predsednik Ko. svoj brod „VIKOM“ usmerava u „mirne vode“. To poslovno i bukvalno znači: Kontinuirana konsolidacija, racionalizacija, prestruktuiranje, uvođenje robotizacije, vestačke inteligencije https://youtu.be/M64W1WJnPLI i posebno kvalitetno rešavanje budućnosti svojih dobrih saradnika na njihovo zadovoljstvo. Sa Tehničkim direktorom g. Draganom Grubešićem, uz slaganje Glavne i odgovorne Urednice „VIKOM“ RTV Marom Hajduković dogovoreno je podizanje nove radio stanice „VIKOM- KOZARA“ prema procedurama RAK-a. Dogovorili smo da iz više radijskih frekvencija izdvojimo 89,90MHz na lokaciji Gig Kozara.
  Kada smo ispoštovali sve procedure RAK-a vlasnik tog radija je postao Dragan Grubešić, a Mara Hajduković, Direktor. Oni su zaposlili još neke VIKOM-ove dobre radnike.
  Ako bi posmatrali usko segmentno, samo vrstu radijskog programskig sadržaja to bi bio po redosledu VI program „VIKOM Radija“, ili šesti radio u okviru Ko. „VIKOM“:
  1. 1995. - VIKOM RADIO - Šabac, Srbija
  2. 1997. - VIKOM RADIO - B. Luka, RS
  3. 1997. - VIKOM RADIO - Gradiška, na Savi, RS
  4. 2004. - VIKOM RADIO - Plus, Šabac, Srbija
  5. 2013. - VIKOM RADIO - „BL PLAVI 2013“, B. Luka RS
  6. 2017. – VIKOM RADIO – „KOZARA“ Gradiška


  Kada su u pitanju frekvencije, koje se strogo kontrolišu, one su uvek u vlasništvu države i samo se daju na korištenje. Kome ih dati i kako se mogu koristiti u svakoj državi postoje Regulatorna tela koja njima upravljaju i propisuju rad u skladu sa međunarodnim principima. U BiH je to sadašnji RAK - Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, proizašla iz CRA – Centralna Regulatorna Agencija, a ona postala od - IMC koju je postavio i prvi Visoki predstavnik u BiH. Odmah posle Dejtona Republika Srpska je imala i svoje Ministarstvo Informacija sa Svetlanom Šiljegović i kasnijim i poslednjim Rajkom Vasićem, koji je u emisiji VIKOM TV rekao da su mu stranci oteli ingerencije Republike Srpske i preneli na BiH.
https://youtu.be/oucHiijNxrc

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI