POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

TELEVIZIJA VIII – TV „VIKOM Plus -
Gradiška, na Savi

U okviru Ko. „VIKOM“

"Televizija sa veštačkom intelegencijom je nenadmašna u mogućnostima manipulacija sa gledaocima".

  Uspešnim startom i VII TV „SST“ sa isključivo Srpskom programskom patriotskom tematikom i muzičkim programom narodne muzike sa Orkestrom „VIKOM RTV“ i „VIKOMICE“ u narodnoj nošnji i studijskom produkciom narodnih pesama „IZVORINKE“, https://youtu.be/lMCEVv8JdsE. ukazala se potreba, zbog situacije u okruženju i uslovljenog pokretanja enordno skupog emitovanja digitalnih televizija, da podignemo još jednu Televiziju.

  1. Televizije 1. = VIKOM - Banja Luka RS
  2. Televizija 2. = VIKOM - Gradiška RS
  3. Televizija 3. = VIKOM Plus I - Šabac - Srbija
  4. Televizija 4. = VIKOM Plus II - Šabac - Srbija
  5. Televizija 5. = CNN – „Centralne nacionalne Novosti“ RS i BiH.
  6. Televizija 6. = VIKOM Music
  7. Televizija 7. = SST = Srpska Svetska TV
  8. Televizija 8. = VIKOM Plus = Gradiška, na Savi

01.01.2024. godine Kompanija počinje sa radom još jedne TV „VIKOM Plus“ - VIII Televizije u Gradišci, na Savi i stavlja je u funkciju zadovoljstva svojih gledalaca u celom svetu.
  Čelni čovek i vlasnik Ko. VIKOM, kao i uvek, stručno i naučno predviđa budućnost, uoćava pretnje i opasnosti iz okruženja ili više sile koje neminovno dolaze, pa u tom kontekstu osmišljava i postavlja svoje strategije ka drugim koordinatama. Na bazi Svetskih događaja, naučnih saznanja i konspirativnih informacija i aktivnosti Zapada, mogao je predvideti da nam budućnost donosi oružano finale 3. Svetskog rata.
  Predsednik Ko. posle odlaska u penziju, svoj brod „VIKOM“ usmerava u „mirne vode“. To poslovno i bukvalno znači: Prodaja, Kontinuirana konsolidacija, racionalizacija, prestruktuiranje, uvođenje robotizacije, vestačke inteligencije https://youtu.be/M64W1WJnPLI i posebno kvalitetno rešavanje poslovne budućnosti svojih dobrih radnika i saradnika na njihovo zadovoljstvo

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI