POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

ТЕЛЕВИЗИЈА 3+4 (VIKOM Plus - Šabac)
TELEVIZIJA 5 – TV CNN - „Centralne nacionalne novosti“ - Gradiška

U okviru Ko. „VIKOM“

"Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvrijedna je u bilo kakvom aktivnostima".

  U Šapcu je Prvi VIKOM Radio preboleo sve početničke bolesti i postao jedan od najslušanijih u Podrinjskom okrugu sa preko 30 zaposlenih radnika. Na „FLOPS“-u 1998. g. „VIKOM Radio“ osvaja drugo mesto u Srbiji za kvalitet izrade radio reklama. Predsednik Ko. Prof. Dr Vinko Perić u konsultaciju sa Izvršnim direktorom za Srbiju donosi odluku da se pkrene i Televizija VIKOM-Plus u Šapcu. U međuvremenu je izgrađena mreža TV predajnika i Antenskih sistema od Banja Luke do Cera u Srbiji odakle se optički vidi Beograd. Posle par godina uspešnog rada „VIKOM RTV“ u Šapcu napravljen je dogovor sa Izvršnim direktorom Dipl. pol. Jovicom Markovićem da mu prodam jeftino, jer smo postali i kumovi, i Radio i Televiziju i da on samostalno radi i odlučuje o svemu. Tranzicija svih odnosa pa i biznisa je nažalost bolan proces pogotovo za čestite i dobre ljude kakav je Jovica Marković.
  Izgrađena je mreža Antenskih sistema i predajnika od Banja Luke do Cera u Srbiji, jer je cilj bio da se putem VIKOM specijalnog sistema za komunikaciju koju sam specijalizirao u Školskom centru VEB „ROBOTRON“ Berlin 1989. godine. Pošto niko ne može prisluškivati razgovore putem tog sistema, trebalo je direktno povezati dve Vlade i dva Predsednika RS i Srbije, pa je bilo potrebno podići još jednu novu RTV u Šapcu. Nova VIKOM RTV u Šapcu je bila aktivna jedan period na čelu sa Izvršnom direktoricom Violetom Perić. Međutim današnja omladina u celini, pogotovo ona koja u roditeljima vidi bogatstvo da imaju sve bez rada, i nije bila zainteresovana da uči i radi pa sam morao tu RTV korektno zatvoriti.
  Ovim uvodom sam kratko opisao redosled podizanja pravno i emisiono i TV sisteme u okviru Ko. Znači posle pokretanja:
  1. Televizije 1. Banja Luka RS
  2. Televizija 2. Gradiška RS
  3. Televizija 3 Šabac Srbija I
  4. Televizija 4 Šabac Srbija II
  5. Televizija CNN – „Centralne nacionalne Novosti“ RS i BiH.

  2008. godine Kompanija VIKOM podiže i V Televiziju i postavlja najboljeg i najstručnijeg radnika Anđelu Perić za Direktora. Ona je upešno vodila tu televiziju do 2013. godine kada sam je prodao za 300.000 Eura Safetu Oručeviću iz Mostara i Beča, koji je preprodao i od Srpskog CNN je postala TV1 u Sarajevu. A bilo je poželjno da je prodam jer se svetski gigant CNN iz Amerike nakanio da je uništi i onda jeftino kupi, što mu je pošlo za rukom. Naime pkrenuo je tužbu kao svetski medijski silnik jer mu nije bilo jasno kako je moj CNN mogao da emituje jednu ekskluzivnu reportažu sa šiframa za pokretanje nuklearnog rata sa Iranom? Oni sarađuju sa Stejt departmentom, a ratne operacije u svetu rade jače organizacije koje su me zamolile da to emitujem. Opširnije će biti reči u posebnoj knjizi „Mediji i komunikacije – studio slučaja VIKOM RTV“. I ako mi je Safet ostao dužan preko 100.000 eura za zakup ipak sam zadovoljan sa prodajom, jer sam time relaksirao poslovne aktivnosti.
  Čelni čovek i vlasnik Ko. VIKOM, kao i uvek, stručno i naučno predviđa budućnost, uoćava pretnje i opasnosti iz okruženja ili više sile koje neminovno dolaze, pa u tom kontekstu osmišljava i postavlja svoje strategije ka drugim koordinatama. Na bazi tadašnjih Svetskih događaja, naučnih saznanja i konspirativnih informacija i aktivnosti Zapada, mogao je predvideti da nam budućnost donosi oružano finale 3. Svetskog rata.
  Predsednik Ko. svoj brod „VIKOM“ usmerava u „mirne vode“. To poslovno i bukvalno znači: Kontinuirana konsolidacija, racionalizacija, prestruktuiranje, uvođenje robotizacije, vestačke inteligencije https://youtu.be/M64W1WJnPLI i posebno kvalitetno rešavanje poslovne budućnosti svojih dobrih radnika i saradnika na njihovo zadovoljstvo.

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI