POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

TELEVIZIJA VI – TV „VIKOM Music“ –
Gradiška, na Savi

U okviru Ko. „VIKOM“

"Televizija u stručnim rukama urednika može biti ili naj jače oružje ili naj bolji prosvetitelj".

  Prodajom TV „CNN“ ukazala se potreba za pokretanjem još jedne nove TV „VIKOM Music“ sa isključivo Srpskim muzičkim programom narodne muzikei sa Orkestrom „VIKOM RTV“ i „VIKOMICE“ u narodnoj nošnji. Od „IRB“ smo dobili kredit od 200.000 Km i napravljen je najsavremeniji studio za produkciju muzike. Uradili smo preko 40 pesama i nazvali ih „IZVORINKE“, po principu „Varijacije na poznate teme“. https://youtu.be/lMCEVv8JdsE. Naime iz naših starih narodnih pesama smo izbacili Turske reči i malo prilagodili tekstove savremenom vremenu i situaciji u BiH. https://youtu.be/tlrh-jNqe8M.
  Posle pokretanja:
  1. Televizije 1. VIKOM - Banja Luka RS
  2. Televizija 2. VIKOM - Gradiška RS
  3. Televizija 3. VIKOM Plus I - Šabac - Srbija
  4. Televizija 4. VIKOM Plus II - Šabac - Srbija
  5. Televizija 5. CNN – „Centralne nacionalne Novosti“ RS i BiH.
  6. Televizija 6. VIKOM Music

  2014. godine Kompanija VIKOM podiže i VI Televiziju u Gradišci, na Savi i stavlja je u funkciju zadovoljstva svojih gledalaca u celom svetu.
  Čelni čovek i vlasnik Ko. VIKOM, kao i uvek, stručno i naučno predviđa budućnost, uoćava pretnje i opasnosti iz okruženja ili više sile koje neminovno dolaze, pa u tom kontekstu osmišljava i postavlja svoje strategije ka drugim koordinatama. Na bazi Svetskih događaja, naučnih saznanja i konspirativnih informacija i aktivnosti Zapada, mogao je predvideti da nam budućnost donosi oružano finale 3. Svetskog rata.
  Predsednik Ko. svoj brod „VIKOM“ usmerava u „mirne vode“. To poslovno i bukvalno znači: Kontinuirana konsolidacija, racionalizacija, prestruktuiranje, uvođenje robotizacije, vestačke inteligencije https://youtu.be/M64W1WJnPLI i posebno kvalitetno rešavanje poslovne budućnosti svojih dobrih radnika i saradnika na njihovo zadovoljstvo.

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI