POSLOVNE AKTIVNOSTI
 

„ВИКОМ-RADIO"
BANJA LUKA – GRADISKA

„Nas slušaju svi mi ne slušamo nikoga“

I ako su savremena televizija i internet doneli različite oblike digitalnih medija i široke mogućnosti primene, Radio, kao elektronski medij imao je, a i danas ima posebno mesto u našim životima, jer ima posebnu čar, konfor, dušu i lepotu u koju se slušaoci često zaljubljuju.
Svi Medijski i programski sadržaji imaju značajan uticaj na formiranje javnog mnijenja u zavisnosti prema kom svetlu je usmerena uređivačka politika.
Mas mediji pa i RADIO svojim informacijama i skrivenim porukama, kroz programske sadržaje oblikuju stavove, mišljenja, poglede, uticaje, vrednosti i ponašanje ljudi i društva, jer se pojedinci poistovećuju sa situacijama i temama koje su predstavljene.
    Kao radoznali dečak sam se stalno pitao kako može veliki ćovek da stane u tako malu kutiju – tranzistor i da priča i peva, a ja to ne mogu? Odgovor sam dobio od Predsednika Radio kluba „Mladi Radnik“ Šabac Dragana Petrovića, a, da i ja to mugu sam usavršio u mojoj prvoj Srednjoj školi za TV mehaničara od profesora Miće Ninkovića u Šapcu. Tada sam napravio i svoju prvu radio stanicu na CB bandu 27MHz. Do dan danas mi se nije ponovila tadašnja sreća i zadovoljstvo koje sam imao kada sam iz moje sobe razgovarao sa drugim ljudima u gradu, a kasnije kada sam usavršio morzeovu azbuku i ljudima iz celog sveta. Od tada je moj idol postao Nikola Tesla - https://youtu.be/jKil0aSe5BE, čije inovacije i početne aktivnosti pratim celi život i u osavremenjenom smislu, primenjujem u praksi, vodeći računa da me diletantska „masa“ u okruženju ne proglase čudakom kao što su neki njega. Opširnije u elektronskoj varijanti knjige na strani: 352 - Paradigma uspeha u vremenu tranzicije (vinkoperic.com).,
  Prvi profesionalni „VIKOM-RADIO“, posle aktiviranja „VIKOM“ Ko. za Srbiju sa Izvršnim direktorom Jovicom Markovićem, pokrenut je u Šapcu sa Hotela „Sloboda“ a kasnije sa planine Cer 01.05.1995. godine. Opširnije u elektronskoj varijanti knjige na strani: 452 - Paradigma uspeha u vremenu tranzicije (vinkoperic.com).
U Republici Srpskoj su se posle rata stekli dobri početni uslovi zahvaljujući tadašnjim strancima, jer su oni u BiH bili kao i danas „Mirođija u svakoj čorbi“. Kao iskusni Radio amater znao sam da mi trebaju najviši vrhovi brda i planina za tadašnje RTV predajnike. Iznajmio sam helikompret i locirao sve kote od Banja Luke do Beograda. Pokupovao sam do 1.000m2 zemlju i počeo sa izgradnjom Antenskih sistema ili stubova. Time sam imao povećana investiciona ulaganja, a u dužem vremenskom periodu veliko smanjenje troškova zakupa i povećanje profita. 17.09.1996. Prof. Dr Miodrag Živanović od Vlade Republike Srpske dobija Rješenje o upisu u Registar javnih glasila pod brojem: 01-383/96 za Radio „Prelom“ na frekvenciji 100,800MHz., a 08.08.1997. dogovorom i potpisivanjem Ugovora o prenosu prava za tu frekvenciju 100,80MHz sa Medija centa „Prelom“ na P.U.T. „VIKOM“d.o.o. Vlada RS svojim zaključkom 02-1145/97 i Ugovorom br: 01-864-1/98 od 15.08.1998. verifikuje i daje pravo VIKOM-u da pokrene rad Radija pod „VIKOM RADIO“ Banja Luka, na lokaciji vrha zgrade bolnice na Paprikovcu Banja Luka.
  28.01.1997. godine, Ministarstvo informacija Vlade RS i Ministrica Svetlana Šiljegović donose Rešenje Broj: 01-36/97, o upisu u Registar javnih glasila „VIKOM RADIO“ Gradiška, a,
  10.03.1997. godine Ministarstvo Informacija Vlade RS, Rešenje o korištenju radio frekvencije 93,100MHz Br: 04-30-01/97. Istog dana smo proradili sa ovom frekvencijom sa vrha dimnjaka Gradske toplane preko puta Studija VIKOM RTV.
  20.10.1999. od Direktora „INFO-TES“ - Radio Teslića Dušana Stojčića, koji je bio i Predsednik Skupštine Republike Srpske, kupim polovan veliki rešetkasti, čelični Antenski stub, moji odlični saradnici na čelu sa Tehničkim direktorom VIKOM RTV Draganom Grubešićem ga raskolope i od napravimo dva nova Antenska stuba.
  18.05.2004. godine sam od Slobodana Purkovića tadašnjeg radnika u Ministarstvu za saobraćaj i veze RS, kupio njegov deo 1/3 vlasništva u „Radiju 303“ Rogatica, a u dogovoru sa preostalim nekorektnim idiot-suvlasnikom, koji ne zaslužuje ni ime da mu pominjem, dogovorim i uložim deo i novčanih i tehničkih sredstava, kako bi taj posrnuli „Radio 303“ Rogatica podigao na zavidan nivo kvaliteta i pridružio ga mojoj VIKOM Radio mreži predajnika i otkupio 100%. Međutim kada sam sve svoje dogovore ispoštovao on postaje za mene poslovni prevarant, idiot i kreten. Jednom rečju ološ.
  24.03.2006. godine sam kupio „STEP RADIO“ iz Bijeljine sa dve frekvencije 88,400MHz Ugljevik i za Tuzlasku regiju 105,000MHz. Ali tadašnja Regulatorna Agencija za komunikacije ne samo da nije dozvolila prenos frekvencija na VIKOM već ih je obe oduzela i ugasila!?
  18.05.2006. sa Predsednikom Skupštine Udruženja radio kluba „ISKRA“ Simom Kačarom potpisao sam Ugovor o kupovini i pripajanju VIKOM radiju „Radio Best“ Šipovo i overili smo ga u Oštini. Posle određenog vremena sam informisan da je on umro i do danas, zbog drugih obaveza nisam ništa radio po tom pitanju.
  08.06.2006. godine sam od Marinković Jovana kupio zemlju na Pučilama kod Bijeljine sa Antenskim stubom i trafostanicom, koju sam 31.10.2012. godine prodao firmi koja danas emituje sve digitalne RTV kanale u BiH, „DASTO-SEMTEL“ Bijeljina.
  18.10.2010. godine kod Notara Jove Radojka iz Doboja sam potpisao predugovor o kupovini zemlje, kuće sa rešetkastim antenskim stubom, sa Avdić Eminom, ali do danas smo samo na tome ostali, zahvaljujući njima!
  Iskustvo sa RAK-om iz prethodnih mojih aktivnosti kao i plaćanje neverovatnih i najbrojnijih finansijskih kazni u BiH nateralo je moju šeficu kabineta Anđelu Perić da im napiše i pošlje pismo, kako ja i najvećem neprijatelju ne bi poslao! Rezultat je da sam od njih posle toga dobio koliko god sam hteo frekvencija! I do danas je VIKOM RTV sa RAK-om zadovoljan. Nadam se da to nema veze sa promenom Direktora. Prije je bio Kemal Huseinović, a sada je Draško Milinović.

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI