POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNIM KONFERENCIJAMA, SEMINARIMA, SKUPOVIMA, OKRUGLIM STOLOVIMA...
2022. 9.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE AGROBUSINES MAK-2022, 28-30 .Januar 2022. Kopaonik, Serbia, Moderator okruglog stola „SRPSKI PIJEMONT U SVETLU OTVORENOG BALKANA I EU“. Dokument 
2019. „DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG“, Međunarodna naučna konferencija, CESNA B – Centar za strateška istraživanja nacionalnebezbednosti Beograd & Internacionalni Univerzitet Travnik BiH, 18-20. April 2019., Valjevo, Srbija. Dokument 
2018. 8. SKAIN-ov “Internacionalni simpozijum inovacionih istraživanja SINOVIS-2018”, 20-21. 04. 2018. “Elektronski mediji ufunkciji viših interesa”, Unuverzitet “Slobomir” Bijeljina, RS. Dokument 
2017. 5 th „INTERNATIONAL CONFERENCE“ NFMaHT., „NEW FUNCTIONAL MATERIALS AND HIGH TECHNOLOGY“., Federal Agency for Scientifie Organizations Russian Academy of Sciences., 25.-29. September 2017.,Tivat, Montenegro. Dokument 
2016. „AKTUELNI TRENUTAK DRUŠTVENO-POLITIČKIH I EKONOMSKIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITEREPUBLIKE SRPSKE, BiH I BALKANA U SVETLU MONDOLOŠKIH PROCESA“. Druga Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, UPP RS & EDC & CESNA B, 17.-18. XII 2016. Gradiška RS. Dokument 
2016. IV Simpoz. sa Međunarodnim učešćem, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd,Član organizacionog odbora, 08-10-2016., N.P. SRB. Dokument 
2016. „Digitalizacija televizije u Bosni i Hercegovini“., Spoljnotrgovačka komora BiH i RAK BiH., Privredna komora RS,10.05.2016., B.Luka, Republika Srpska. Dokument 
2016. “ZAPADNI BALKAN I EVROPA”, III Internacionalna naučna agrobiznis konferencija MAK 2016 - 29-30 Januar 2016.,Kopaonik, Srbija., Suorganizator, član počasnog odbora) Dokument 
2016. “O ćiriličnom pismu i srpskom jeziku“.,Udruženje gradjana „SVETLOST“ Banja Luka., Javna tribina., 25.02.2016., Banskidvor B.L., RS. Dokument 
2015. „SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE“, Panevropski univerzitet „Aperion“, Peta Međunarodna konferencija, Banja Luka13.03.2015., RS. Dokument 
2015. NEW FUNCTIONAL MATERIALS AND HIGH TECHNOLOGY Treća Internacionalna Konferencija NFMaHT 2015, 29-30 June 2015, Tivat, Crna Gora. Dokument 
2015. Međunarodni naučni skup „Rizici i bezbjednonosne pretnje“, 11.12.2015., Hotel Atina, Banja Luka, R. Srpska. Dokument 
2015. 5 th „INTERNATIONAL CONFERENCE „Economics and Management-Based on New Technologies“, EMoNT 2015,18-21 Juna 2015., Vrnj.Banja, Srbija. Dokument 
2015. “NOVINARSTVO U ERI INTERNETA”, BBG/VOA & RFE-RL, Radionica, 05-06-Oktobar 2015., Sarajevo BiH. Dokument 
2015. 5. SINOVIS-2015., Srpska Kraljevska Asocijacija akademika, inovatora i naučnika SKAIN., 11-13. April 2015., Beograd,bija. (Član organizacionog odbora). Dokument 
2014. 4th Internacional Conference „Economics and Management-Based on New Technologies“ EMoNT 2014, 12-15 June 2014.,Vr. Banja, SRB. Dokument 
2014. „DOPRINOS NAUKE RAZVOJU DRUŠTVA U TRANZICIJI“, EDC – Evropski defendologija centar, Međunarodnanaučna konferencija, Maj 2015., BL-RS. Dokument 
2014. Prvi međunarodni naučni skup „Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okoliku“, Centar za novetehnologije i održivi razvoj, 28.-29., mart 2014., Novi Pazar, Srbija. Dokument 
2014. SINOVIS – 2014 – SKAIN – Srpska kraljevska akademija nauka, 11.-12. April 2014., Beograd, Srbija. Dokument 
2013. MASTA-2013 – „Menadžment, sport i turizam“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, 20-21 Decembar2013., B. Luka, Republika Srpska. Dokument 
2013. „Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, Predsednik Organizatcionogodbora, UPP RS, EDC, „CESNA B“, Video:007-000-2013., 30.11.2013. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2013. Međunarodni okrugli sto, „Inovativno-Naučno-patriotski zahtevi u društvu“., Predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje „Srpski Pijemont -Zapadni Balkan“., Video 007-008-2013., 03.11.2013. Kabinet Srpske Vlade u seni, poslovna zgradaVIKOM, Gradiška, Republika Srpska. Dokument 
2013. “3rdWorld Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discoveri and Development”, 22 – 26 Septembar 2013., Dubrovnik, HR. Dokument 
2013. SED 2013. “SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, Šesta Internacionalna konferencija ISBN 978-86-83573-39-4, CIP 62 (082)(0.034.2) 502.131.1 (082) (0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srbija. 2013. “SQM 2013”. Sedamnaesto savetovanje sa međunarodnim učešćem, Univerzitet Crne Gore&Društvo za kvalitet CG &Privredna komora CG, Hotel Palma-Tivat, 23- 25.09.2013. Crna Gora. Dokument 
2013. “RaDMI 2013”, “Research and Development in Mechanical Industry”, XIII Međunarodna konferencija, CIP 621(082)621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12.-15. XI 2013., Kopaonik, SRB 2013. Dokument 
2013. “BALKANSKO – RASKRŠĆE”, Međunarodni naučni skup na temu EDC, Skupština Republike Srpske, Odbor zabezbednost, 30.05.2013, B.Luka, R.Srpska. Dokument 
2013. „SINOVIS – 2013“, Treći simpozijum inovacionih istraživanja, SKAIN&Opština ZEMUN, 25. Maj 2013. Zemun, Srbija,ISBN 978-86-88965-04-0 Dokument 
2013. “11. međunarodna naučno stručna konferencija”, Federacija sportskih pedagoga Republike Makedonije, 19-20 April 2013. Lake Mladost Veles, Makedonija. Dokument 
2013. “SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA”, I Međunarodna konferencija o turizmu, Internacionalni Univerzitet Travnik, 28-29. Mart 2013., Hotel “Pahuljica” Vlašić, FBiH, BiH. Dokument 
2012. “Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEANUNION. B.Luka, RS. Dokument 
2012. “Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEANUNION. B.Luka, RS. 2012. “SDEV 2012“, I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, „SKAIN“, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac,Srbija. ISBN 978-86-88965-01-9, COBISS.SR-ID 191648012. Dokument 
2012. „Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u RS i BiH“, Međunarodni naučni skup,UDPUP&EDC, 12.-13. Decembar 2012., Hotel Bosna, Banja Luka, Republika Srpska. UDK 316.7:379.8093-053.6 CIP 316.624-053.6 616.89-053.6 ISBN 978-99955-22-50-6 COBISS.BH -ID3708952 Dokument 
2012. „Zlatno zrno Šumadije“, Naučno-stručna Konferencija sa međunarodnim učešćem, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka,Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86-85985-21-8, COBISS.SR -ID 192550668. Dokument 
2012. “POVEZIVANJE KREATORA POLITIKE I MEDIJA”, Direkcija za Evropske integracije u BiH i Delegacija EU u BiH iSpecijalni predstavnik EU;, Dana: 14.03.2012;, Član savetodavnog odbora za medije”, Hotel “Bosna” B. Luka, RS - BiH. Dokument 
2011. “Bezbednost u postmodernom ambijentu”, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd, Međunarodninaučno-stručni okrugli sto „Zlatno zrno šumadije“, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija. Dokument 
2011. ”SINOVIS-2011” I Simpozijum inovacionih istraživanja SKAIN 27-28.IX 2011. Palata Srbije Beograd, Srbija. ISBN 978-86-88965-00-2, CIP 330 (032). Dokument 
2011. “Finansijska pomoć EU namjenjena BiH”, EU - IC, 26. April 2011., Privredna komora, Banja Luka, RS, BiH.2010. Regionalna „IFPI”, Konferencija., HDU, 18.06. 2010., Vodice., Hrvatska.< Dokument 
2008. Међународна конференција, “Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BiH”, РАК - DTT FORUM BiH, 22. Мај2008, Amfiteatar UNITIC, Saraj.FBiH. Dokument 
2007. “Razvoj konsultantskog tržišta za MSP u BiH”, GTZ&Swiss Agency for Development and Cooperation SDC&PK RS,Banja Luka, R.S. Dokument 
2007. “Ograničavanje emisija elektromagnetnog zračenja”, Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, Hotel Vidović, BanjaLuka, R.S., (BiH). Dokument 
2007. „ULOGA PRIVREDNIH UDRUŽENJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BiH“, OHR&Konrad Adfenauer Stiftung, 09.Mart 2007., Spoljno trgovačka komora BiH (sala V sprat), Sarajevo, BiH. Dokument 
2007. “Kodeks za emitovanje RTV programa u BiH”, RAK - Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, BL. R.Srpska. 2006. „Stanje u medijima u RS i FBiH i novinarsko organizovanje“, UMNO RS&Fridrich Ebert Stiftung, 04.03.2006., Press centar „Tanjug“ Banja Luka, Republika Srpska. Dokument 
2006. „Dijalog i partnerstvo u lokalnom ekonomskom razvoju“, OSCE&OEBS, 04. Juli 2006., Gradiška,RS2006. „Reforma penzionog sistema u RS“, Narodna Skupština RS&IRI, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2006. „Mjere ekonomske politike BiH za 2006 .“, Međunarodni poslovni forum, Mrakovica, RS, 2006. „Za Srbiju bez straha“Udruženje industrijalaca i preduzetnika SCG, Beograd, Sava Centar,SCG.2005. „Korporativno upravljanje u BiH“, PK BiH&Konrad-Adenauer Stiftung, Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2005. “Evaluation and Menagement of Intellecual Property Assets”CARDS-Regional IPR Project,BG,SRB Dokument 
2005. „Uspostavljanje Ekoomsko-socijalnog vijeća/savjeta na državnom nivou BiH“, ILO, Minist.civilnih poslova BiH, SA, BiH. Dokument 
2005. ”Socijalni dijalog i penziona reforma”, Asocijacija poslodavaca BiH i ILO iz Torina i Budimpešte, Mostar 25.-27.04.2005.godine, FBiH. Dokument 
2005. "Razvoj privrednog sistema RS kroz saradnju sa italijanskom regijom Friuli Venecija Ðulija", Pr.GIER, RS. Dokument 
2005. „VIZIJE I STVARNOST BiH KAO MODERNOG DRUŠTVA”, Konrad-Adenauer-Stiftung, 16.06.2005. Dom Armije, Sarajevo, BiH. Dokument 
2005. „U susret porezu na dodanu vrednost“, APBiH & Konrad-Adenauer-Stiftung, Sarajevo, FBiH, Dokument 
2005. "Reforma visokoškolskog obrazovanja u RS i BiH u svijetlu Bolonjske deklaracije sa težištem na reformu visokogpolicijskog obrazovanja", Univerzitet u Banja Luci - Centar za geostrateška istraživanja, B.L.,RS. Dokument 
2004. . "BiH i WTO - posljedice za domaće biznise", Savez poslodavaca RS, Banja Luka, RS, BiH.2004. "Project Management " OHR, Neum, FbiH, BiH. Dokument 
2004. "Time Management ", OHR, Neum, FBiH, BiH. Dokument 
2004. "Razvoj domaće proizvodnje kao motor Evropskih integracija", Nemačka ambasada u BiH & 2003. Konrad Adenauerfondacija, B.L. RS. Dokument 
2004. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2005. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 09-11 XII 2004., Hotel “Bistrica” Jahorina, Sarajevo BiH. Dokument 
2003. “Sloboda izražavanja i kleveta – evropski standardi i sudska praksa”, Vijeće Evrope i CRA BiH, 11.04.2003. Hotel “SARAJ” Sarajevo, FBiH, (BiH). Dokument 
2003. “Struktura naknade za emitovanje RTV programa”, Regionalni savjetodavni odbor RAK BiH, Hotel “Bosna”,Banja Luka, R.Srpska, (BiH). Dokument 
2003. “Smanjenje poslovnog rizika korištenjem usluge LRC kreditnog biroa”, OHR, Pr. komora, LRC, B. Luka, R.S. 2003. “BILATERALNI ODBOR ZA EKONOMSKU SARADNJU” & Ambasada Italije & Instituto nazionale per il Estero Sarajevo, 20.01.2003., Dom Policije, Sarajevo, BiH. Dokument 
2003. “II Ekonomski forum sjeverozapadnog dijela BiH”, RDA&Evropska Komisija, Prijedor, RS, Dokument 
2003. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2004. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 10 - 12 XII 2003., Tuzla, FBiH, BiH. Dokument 
2002. "Škola kvaliteta 2002. godine", “INTERKVALITY” Novi Sad,Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2002. “Analiza stanja socijalnog dijaloga u RS i BiH”, TALDI, 01.08.2002. Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2002. "Izrada dijagrama toka i dokumenata sistema kvaliteta", “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R.S.2002. "Strategija upravljanja kvalitetom ISO9001:2000”, “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R.S. Dokument 
2002. "Ekonomija izmedu teorije i prakse BiH na putu ka EU”, The World Bank & Konrad-Adenauer Stiftung, SA, FBiH, BiH. Dokument 
2002. "Implementacija standarda Vijeća Evrope u polju emitovanja u BiH”, VIJEĆE EVROPE&CRA, SA, 15.11.2002., FBiH. Dokument 
2002. "U susret Ustavnim promenama" NVO “Udruženje defendologa” R. Srpske & “Forum NVO” BL.RS Dokument 
2002. "Korporativno upravljanje", ABA-CELLI American Bar Association-Central European and Euraslan Law Initiative, Laktaši, RS, BiH. Dokument 
2002. “ULOGA DRŽAVE U SOCIJALNOJ TRŽIŠNOJ PRIVREDI”, Fondacija Konrad Adenauer, 17-18. XI 2002. Sarajevo, BiH. Dokument 
2002. "Odnos medija i vojske u demokr. društvu", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja RS, B. Luka, R.Srpska. Dokument 
2002. "Odbrambena i bezbjedonosna politika RS i BiH u svjetlu Dejtonskog mirovnog sporazuma”, Centar za geostrateškaistraživanja Univerziteta u Banjaluci&Forum NVO Banja Luka, Prijedor, Republika Srpska, BiH. Dokument 
2002. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2003. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 12 - 14 XII 2002., Sarajevo, BiH. Dokument 
2002. ”Socijalni sector”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, R.S., BiH. Dokument 
2002. “EU integracije i preduzetnička klima”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, RS.2002. “Mediji i demokratija”, IPC Banja Luka & OEBS-Freimuth Duve, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2002. “Neprofitni marketing”, NVO Fondacija BiH, Teslić, RS, BiH. Dokument 
2002. "Unutrašnja politika kao element sveukupne bezbjednosne politike u BiH", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška Istraživanja Univerziteta u Banja Luci, „EASTWEST INSTITUTE” New York, 19.02.2002. B. Luka, RS.- BiH Dokument 
2001. “Leadershipfor leaders", Colorado Technical University - Prof Dr Frenk Prohaska, UPP RS, 05-07 X 2001., Gradiška, RS.2001. "Korupcija", Institut za geostrateška istraživanja Univerziteta u B.Luci, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. "POLICIJA I OBRAZOVANJE", MUP RS-Viša škola unutrašnjih poslova, 23.11.2001., B. Luka, RS, BiH.2001. „Strateško planiranje“, NVO Fondacija BiH, Barcelona, Španija, EU. Dokument 
2001. “MEHANIZMI PARTICIPATIVNOG PLANIRANJA”, OSCE, 29.-30. XI 2001., Hotel Palas, Banja Luka, RS-BiH. Dokument 
2001. “Regulatorna agencija za komunikacije” CRA/RAK BiH, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2002. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 01-03 XI 2001., Neum, FBiH, BiH. Dokument 
2001. “PREZENTACIJA CEI SAMITA”, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, 30.10.2001., Privredna komoraBiH, Sarajevo, FBiH, BiH. Dokument 
2001. "Perspektive regionalnog ekonomskog integriranja Jugoistočne Evrope-Uloga poslodavaca u Tranziciji" Međunarodniposlovni forum, Banja Luka. RS, Dokument 
2000. "Foreign direct investment in south east europe: Implementing best policey practices", OECD&OCDE, Wiena, Austrija. 2001. “PROGRAM MEĐUNARODNOG INDUSTRIJSKOG PARTNERSTVA ZA BiH”, Ministarstvo BiH za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, & UNDP & UNIDO, 07.02.2000., Sarajevo BiH. Dokument 
2000. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2001. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 15-16 XI 2000., Brčko Distrikt, Dokument 
2000. “Mediji i politika”, Konrad-Adenauer-Fondacija, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2000. “MEĐUNARODNI PRINCIPI U PRIBAVLJANJU ROBA, RADOVA I USLUGA, PRAVILA I PROCEDURE MEĐUNARODNOG KONKURENTSKOG NUĐENJA”, Vijeće Ministara u BiH&UNDP, 28-29. IX 2000., ILO Banja Luka RS-BiH. Dokument 
1996. „Konkurencija, trgovina i direktna strana ulaganja EU“, “Competition, trade and foreign direkt investment of the EuropeanUnion“, ECPD – Međunarodni seminar 18.-20. IV 1996.,Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, Novi Sad, Srbija. Dokument 
1995. "International marketing", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD Beograd, 25.-30.IX 1995. Miločer, C.G. Dokument 
1995. "Management of small enterprises", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija –ECPD Beograd, 26.-30. VI 1995.,Miločer, Crna G, YU. Dokument 

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI