POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNIM KONFERENCIJAMA, SEMINARIMA, SKUPOVIMA, OKRUGLIM STOLOVIMA...
2019. DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG“, Međunarodna naučna konferencija, CESNA B – Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd & Internacionalni Univerzitet Travnik BiH, 18-20. April 2019., Valjevo, Srbija. Dokument 
2018. 8. SKAIN-ov “Internacionalni simpozijum inovacionih istraživanja SINOVIS-2018”, 20-21. 04. 2018. “Elektronski mediji u funkciji viših interesa”, Unuverzitet “Slobomir” Bijeljina, RS. Dokument 
2017. 5 th „INTERNATIONAL CONFERENCE“ NFMaHT., „NEW FUNCTIONAL MATERIALS AND HIGH TECHNOLOGY“., Federal Agency for Scientifie Organizations Russian Academy of Sciences., 25.-29. September 2017., Tivat, Montenegro. Dokument 
2016. „AKTUELNI TRENUTAK DRUŠTVENO-POLITIČKIH I EKONOMSKIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE, BiH I BALKANA U SVETLU MONDOLOŠKIH PROCESA“. Druga Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, Udruženje privatnih poslodavaca RS, EDC, CESNA B, Predsednik Organizatcionog odbora, UPP RS, EDC, CESNA B, Video:007-009-2016., 17-18. XII 2016. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2016. IV Simpozijum sa Međunarodnim učešćem, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd, Član organizacionog odbora, 08 -10-2016., Novi Pazar, Srbija. Dokument 
2016. „Digitalizacija televizije u Bosni i Hercegovini“., Spoljnotrgovačka komora BiH i RAK BiH., Privredna komora RS, 10.05.2016., B.L. – RS. Dokument 
2016. “ZAPADNI BALKAN I EVROPA”, III Internacionalna naučna agrobiznis konferencija MAK 2016 - 29-30 Januar 2016., Kopaonik, Srbija. (Suorganizator, član počasnog odbora) Dokument 
2016. “O ćiriličnom pismu i srpskom jeziku“.,Udruženje gradjana „SVETLOST“ Banja Luka., Javna tribina., 25.02.2016., Banski dvor B.L. - RS, Dokument 
2015. „SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE“, Panevropski univerzitet „Aperion“, Peta Međunarodna konferencija, B.L., 13.03.2015., RS – BiH. Dokument 
2015. ″NEW FUNCTIONAL MATERIALS AND HIGH TECHNOLOGY″ Treća Internacionalna Konferencija NFMaHT 2015, 29-30 June 2015, Tivat, Crna Gora. Dokument 
2015. Međunarodni naučni skup „Rizici i bezbjednonosne pretnje“, 11.12.2015., Hotel Atina, Banja Luka, R. Srpska. Dokument 
2015. 5 th „INTERNATIONAL CONFERENCE „Economics and Management-Based on New Technologies“, EMoNT 2015, 18-21 Juna 2015. Vrnjačka Banja, Srbija, Dokument 
2015. “NOVINARSTVO U ERI INTERNETA”, BBG/VOA & RFE-RL, Radionica, 05-06-Oktobar 2015., Sarajevo BiH. Dokument 
2015. 5 SINOVIS-2015., Srpska Kraljevska Asocijacija akademika, inovatora i naučnika SKAIN., 11-13. April 2015., Beograd, Srbija. (Član organizacionog odbora). Dokument 
2014. 4th Internacional Conference „Economics and Management-Based on New Technologies“ EMoNT 2014, 12-15 June 2014., V. Banja,. SRB. Dokument 
2014. „DOPRINOS NAUKE RAZVOJU DRUŠTVA U TRANZICIJI“, EDC – Evropski defendologija centar, Međunarodna naučna konferencija, Maj 2015., Banja Luka, RS – BiH. Dokument 
2014. Prvi međunarodni naučni skup „Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okoliku“, Centar za nove tehnologije i održivi razvoj, 28.-29., mart 2014., Novi Pazar, Srbija. Dokument 
2014. SINOVIS – 2014 – SKAIN – Srpska kraljevska akademija nauka, 11.-12. April 2014., Beograd, Srbija. Dokument 
2013. MASTA-2013 – „Menadžment, sport i turizam“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, 20-21 Decembar 2013., B.L. - RS. Dokument 
2013. „Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije“, Predsednik Organizatcionog odbora, UPP RS, EDC, CESNA B, Video:007-000-2013., 30.11.2013. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2013. Međunarodni okrugli sto, „Inovativno-Naučno-patriotski zahtevi u društvu“., Predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje „Srpski Pijemont -Zapadni Balkan“., Video 007-008-2013., 03.11.2013. Kabinet Srpske Vlade u seni, poslovna zgrada VIKOM, Gradiška, Republika Srpska. Dokument 
2013. “3rd World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discoveri and Development”, 22 – 26 Septembar 2013., Dubrovnik, Hrvatska. Dokument 
2013. SED 2013. “SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, Šesta Internacionalna konferencija ISBN 978-86-83573-39-4, CIP 62 (082)(0.034.2) 502.131.1 (082) (0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srbija. Dokument 
2013. “SQM 2013”. Sedamnaesto savetovanje sa međunarodnim učešćem, Univerzitet Crne Gore&Društvo za kvalitet CG & Privredna komora CG, Hotel Palma-Tivat, 23-25.09.2013. Crna Gora. Dokument 
2013. “RaDMI 2013”, “Research and Development in Mechanical Industry”, XIII Međunarodna konferencija, CIP 621(082) 621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12.-15. XI 2013., Kopaonik, SRB 2013. “BALKANSKO – RASKRŠĆE”, Međunarodni naučni skup na temu EDC, Skupština Republike Srpske, Odbor za bezbednost, 30.05.2013, Banja Luka, Republika Srpska. Dokument 
2013. „SINOVIS – 2013“, Treći simpozijum inovacionih istraživanja, SKAIN&Opština ZEMUN, 25. Maj 2013. Zemun, Srbija, ISBN 978-86-88965-04-0 Dokument 
2013. “11. međunarodna naučno stručna konferencija”, Federacija sportskih pedagoga Republike Makedonije, 19-20 April 2013. Lake Mladost ,Veles, Makedonija. Dokument 
2013. “SAVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA”, I Međunarodna konferencija o turizmu, Internacionalni Univerzitet Travnik, 28-29. Mart 2013., Hotel “Pahuljica” Vlašić, FBiH, BiH. Dokument 
2012. “Uloga medija u BiH u procesu EU integracija”. EU AWARENESS II PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. B.L. - RS. Dokument 
2012. “SDEV 2012“, I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, „SKAIN“, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac, Srbija. ISBN 978-86 -88965-01-9, COBISS.SR-ID 191648012. Dokument 
2012. „Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja-tradicija i savremeni izazovi u RS i BiH“, Međunarodni naučni skup, UDPUP&EDC, 12.-13. Decembar 2012., Hotel Bosna, Banja Luka, Republika Srpska. UDK 316.7:379.8093-053.6 CIP 316.624-053.6 616.89-053.6 ISBN 978-99955-22-50-6 COBISS.BH-ID3708952 Dokument 
2012. „Zlatno zrno Šumadije“, Naučno-stručna Konferencija sa međunarodnim učešćem, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86-85985-21-8, COBISS.SR -ID 192550668. Dokument 
2012. “POVEZIVANJE KREATORA POLITIKE I MEDIJA”, Direkcija za Evropske integracije u BiH i Delegacija EU u BiH i Specijalni predstavnik EU;, Dana: 14.03.2012;, Član savetodavnog odbora za medije”, Hotel “Bosna” B. Luka, RS - BiH.. Dokument 
2011. “Bezbednost u postmodernom ambijentu”, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd, Međunarodni naučno-stručni okrugli sto „Zlatno zrno šumadije“, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija. Dokument 
2011. ”SINOVIS-2011” I Simpozijum inovacionih istraživanja SKAIN 27-28.IX 2011. Palata Srbije Beograd, Srbija. ISBN 978 -86-88965-00-2 CIP 330 (032). Dokument 
2011. “Finansijska pomoć EU namjenjena BiH”, EU - IC, 26. April 2011., Privredna komora, Banja Luka, RS, BiH.< Dokument 
2010. Regionalna „IFPI” Konferencija., HDU, 18.06. 2010., Vodice., Hrvatska. Dokument 
2008. Међународна конференција, “Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BiH”, РАК - DTT FORUM BiH, 22. Мај 2008, Амфитетар УНИТИЦ, Sarajevo, FBiH. Dokument 
2007. “Razvoj konsultantskog tržišta za MSP u BiH”, GTZ&Swiss Agency for Development and Cooperation SDC&PK RS, Banja Luka, R. Srpska. Dokument 
2007. “Ograničavanje emisija elektromagnetnog zračenja”, Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, Hotel Vidović, Banja Luka, R.S. - (BiH). Dokument 
2007. „ULOGA PRIVREDNIH UDRUŽENJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BiH“, OHR&Konrad Adfenauer Stiftung, 09.Mart 2007., Spoljno trgovačka komora BiH (sala V sprat), Sarajevo, BiH. Dokument 
2007. “Kodeks za emitovanje RTV programa u BiH”, RAK - Regulatorna Agencija za Komunikacije BiH, BL. R.Srpska. Dokument 
2006. „Stanje u medijima u RS i FBiH i novinarsko organizovanje“, UMNO RS&Fridrich Ebert Stiftung, 04.03.2006. Press centar„Tanjug“BL-RS. Dokument 
2006. „Dijalog i partnerstvo u lokalnom ekonomskom razvoju“, OSCE&OEBS, 04. Juli 2006., Gradiška,RS. Dokument 
2006. „Reforma penzionog sistema u RS“, Narodna Skupština RS&IRI, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2006. „Mjere ekonomske politike BiH za 2006 .“, Međunarodni poslovni forum, Mrakovica, RS, Dokument 
2006. „Za Srbiju bez straha“Udruženje industrijalaca i preduzetnika SCG, Beograd, Sava Centar,SCG. Dokument 
2005. „Korporativno upravljanje u BiH“, PK BiH&Konrad-Adenauer–Stiftung, Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2005. “Evaluation and Menagement of Intellecual Property Assets”CARDS-Regional IPR Project,BG,SRB. Dokument 
2005. „Uspostavljanje Ekoomsko-socijalnog vijeća/savjeta na državnom nivou BiH“, ILO, Minist.civilnih poslova BiH, SA, BiH. Dokument 
2005. ”Socijalni dijalog i penziona reforma”, Asocijacija poslodavaca BiH i ILO iz Torina i Budimpešte, Mostar 25.- 27.04.2005.godine, FBiH, BiH. Dokument 
2005. "Razvoj privrednog sistema RS kroz saradnju sa italijanskom regijom Friuli Venecija Ðulija", Pr.GIER, RS. Dokument 
2005. „VIZIJE I STVARNOST BiH KAO MODERNOG DRUŠTVA”, Konrad-Adenauer-Stiftung, 16.06.2005. Dom Armije, Sarajevo, BiH. Dokument 
2005. „U susret porezu na dodanu vrednost“, APBiH & Konrad-Adenauer-Stiftung, Sarajevo, FBiH, Dokument 
2005. "Reforma visokoškolskog obrazovanja u RS i BiH u svijetlu Bolonjske deklaracije sa težištem na reformu visokog policijskog obrazovanja", Univerzitet u Banja Luci - Centar za geostrateška istraživanja, B.L.,RS. Dokument 
2004. "BiH i WTO - posljedice za domaće biznise", Savez poslodavaca RS, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2004. "Project Management " OHR, Neum, FBiH, BiH. Dokument 
2004. "Time Management ", OHR, Neum, FBiH, BiH. Dokument 
2004. "Razvoj domaće proizvodnje kao motor Evropskih integracija", N. Ambasada u BiH&2003.Konrad Ad. fondacija, B.L. RS. Dokument 
2004. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2005. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 09-11 XII 2004., Hotel “Bistrica” Jahorina, Sarajevo BiH. Dokument 
2003. “Sloboda izražavanja i kleveta – evropski standardi i sudska praksa”, Vijeće Evrope i CRA BiH, 11.04.2003. Hotel “SARAJ” Sarajevo FBiH, (BiH). Dokument 
2003. “Struktura naknade za emitovanje RTV programa”, Regionalni savjetodavni odbor RAK BiH, Hotel “Bosna”, BL-RS, (BiH). Dokument 
2003. “Smanjenje poslovnog rizika korištenjem usluge LRC kreditnog biroa”, OHR, Pr. komora, LRC, B. Luka, R.S. Dokument 
2003. “BILATERALNI ODBOR ZA EKONOMSKU SARADNJU” & Ambasada Italije & Instituto nazionale per il Estero Sarajevo, 20.01.2003., Dom Policije, Sarajevo, BiH. Dokument 
2003. “II Ekonomski forum sjeverozapadnog dijela BiH”, RDA&Evropska Komisija, Prijedor, RS, Dokument 
2003. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2004. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 10 - 12 XII 2003., Tuzla, BiH. Dokument 
2002. "Škola kvaliteta 2002. godine", “INTERKVALITY” Novi Sad,Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2002. “Analiza stanja socijalnog dijaloga u RS i BiH”, TALDI, 01.08.2002. Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2002. Izrada dijagrama toka i dokumenata sistema kvaliteta", “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R.S. Dokument 
2002. "Strategija upravljanja kvalitetom ISO9001:2000”, “INTERKVALITY” Novi Sad, Gradiška, R.S. Dokument 
2002. "Ekonomija izmedu teorije i prakse BiH na putu ka EU”, The World Bank & Konrad-Adenauer Stiftung, SA, FBiH, BiH. Dokument 
2002. "Implementacija standarda Vijeća Evrope u polju emitovanja u BiH”, VIJEĆE EVROPE&CRA, SA, 15.11.2002., FBiH. Dokument 
2002. "U susret Ustavnim promenama" NVO “Udruženje defendologa” R. Srpske & “Forum NVO” BL.RS. Dokument 
2002. "Korporativno upravljanje", ABA-CELLI American Bar Association-Central European and Euraslan Law Initiative, Laktaši, RS, BiH. Dokument 
2002. “ULOGA DRŽAVE U SOCIJALNOJ TRŽIŠNOJ PRIVREDI”, Fondacija Konrad Adenauer, 17-18. XI 2002.Sarajevo, BiH. Dokument 
2002. "Odnos medija i vojske u demokr. društvu",Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja RS, BL-RS. Dokument 
2002. "Odbrambena i bezbjedonosna politika RS i BiH u svjetlu Dejtonskog mirovnog sporazuma”, Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banjaluci&Forum NVO Banja Luka, Prijedor, Republika Srpska, BiH. Dokument 
2002. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2003. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 12 - 14 XII 2002., Sarajevo, BiH. Dokument 
2002. ”Socijalni sector”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, R.S., BiH. Dokument 
2002. “EU integracije i preduzetnička klima”, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, B. Luka, RS. Dokument 
2002. “Mediji i demokratija”, IPC Banja Luka & OEBS-Freimuth Duve, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2002. “Neprofitni marketing”, NVO Fondacija BiH, Teslić, RS, BiH. Dokument 
2002. "Unutrašnja politika kao element sveukupne bezbjednosne politike u BiH", Centar za sigurnosne studije BiH&Centar za geostrateška istraživanja Univerziteta u Banja Luci, „EASTWEST INSTITUTE” New York, 19.02.2002. B. Luka, RS.- BiH Dokument 
2001. “Leadershipfor leaders", Colorado Technical University - Prof Dr Frenk Prohaska, UPP RS, 05-07 X 2001., Gradiška, RS. Dokument 
2001. "Korupcija", Institut za geostrateška istraživanja Univerziteta u B.Luci, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. "POLICIJA I OBRAZOVANJE", MUP RS-Viša škola unutrašnjih poslova, 23.11.2001., B. Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. „Strateško planiranje“, NVO Fondacija BiH, Barcelona, Španija, EU. Dokument 
2001. “MEHANIZMI PARTICIPATIVNOG PLANIRANJA”, OSCE, 29.-30. XI 2001., Hotel Palas, Banja Luka, RS-BiH. Dokument 
2001. “Regulatorna agencija za komunikacije” CRA/RAK BiH, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2001. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2002. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 01-03 XI 2001., Neum, BiH. Dokument 
2001. “PREZENTACIJA CEI SAMITA”, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, 30.10.2001., Privredna komora BiH, Sarajevo BiH. Dokument 
2001. "Perspektive regionalnog ekonomskog integriranja Jugoistočne Evrope-Uloga poslodavaca u Tranziciji" Međunarodni Poslovni forum. Banja Luka., RS-BiH. Dokument 
2000. "Foreign direct investment in south east europe: Implementing best policey practices", OECD&OCDE, Wiena, Austrija. Dokument 
2000. “PROGRAM MEĐUNARODNOG INDUSTRIJSKOG PARTNERSTVA ZA BiH”, Ministarstvo BiH za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose & UNDP & UNIDO, 07.02.2000., Sarajevo BiH. Dokument 
2000. “MJERE EKONOMSKE POLITIKE BiH ZA 2001. GODINU”, Međunarodni poslovni forum “PERSPEKTIVE”, 15-16 XI 2000., Brčko Distrikt, BiH. Dokument 
2000. “Mediji i politika”, Konrad-Adenauer-Fondacija, Banja Luka, RS, BiH. Dokument 
2000. “MEĐUNARODNI PRINCIPI U PRIBAVLJANJU ROBA, RADOVA I USLUGA, PRAVILA I PROCEDURE MEĐUN. KONKURENTSKOG NUĐENJA”, Vijeće Ministara u BiH&UNDP, 28-29. IX 2000., ILO Banja Luka RS-BiH. Dokument 
1996. „Konkurencija, trgovina i direktna strana ulaganja EU“, “Competition, trade and foreign direkt investment of the European Union“, ECPD – Međunarodni seminar 18.-20. IV 1996.,Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija, Novi Sad, Srbija. Dokument 
1995. "International marketing", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija -ECPD Beograd, 25.-30.IX 1995. Miločer, C.G. Dokument 
1995. "Management of small enterprises", Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija –ECPD Beograd, 26.-30. VI 1995., Miločer, Crna Gora, Yugoslavija. Dokument 

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI