POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
OBJAVLJENI NAUČNO-STRUČNI RADOVI
2022. Perić V., Biočanin R., Milentijević G. DRUŠTVENA ODGOVORNOST ODRŽIVOG RAZVOJA EVROPE U USLOVIMA PANDEMIJE OPAKOG VIRUSA “COVID-19” (107-129), 9. International scientific Conference Agrobusiness MAK-2022, 28-30 . Januar 2022. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-80510-10-1, COBISS.SR-ID 56606217. Dokument 
2020. Perić V., Kostić B., Jovičić M, Aničić Lj., Krečković D., Milenković Lj., „GLOBALNA MIGRACIONAKRETANJA I ŽIVOTNI PROBLEMI UNESREĆENIH U VANREDNOJ SITUACIJI“., 7. JEP MEĐUNARODNA NAUČNA AGROBIZNIS KONFERENCIJA – MAK 2020, „EVROPSKI PUT-PUTUSPEHA“, 24-26.JANUAR 2020, KOPAONIK, HOTEL GRAND&Spa, Kongresni centar., Srbija. Dokument 
2019. Biočanin R., Perić V., „Persuazivna komunikacija u ekološkom obrazovanju za potrebe energetske efikasnosti i održivog razvoja“., Naučni skup na temu „VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ – STANJE PUTEVI I PERSPEKTIVE“., Udruženje nastavnika i saradnka univerziteta u Banjoj luci i Sindikat obrazovanja nauke i kulture Republike Srpske., 26.06.2019., Rektorat univerziteta., B.Luka.,RS. Dokument 
2019. Perić V., Mujezinović S., Tešić M., Badić M., Biočanin R., „Ecological Risks in Exsternal Situation and Safety Management in the Region“., „9th International Conference EMoNT-2019“., TCIP Publisher Ltd.,Vrnjačka Banja., 23.06.2019., Vrnjačka Banja., Serbija. Dokument 
2019. Jelena V., Predrag R., Peric V., “Astrofizička determinisanost klime na zemlji, klimatske promene i uticaj na prirodu”., Neđunodna naučna konerencja “Društveno–ekonomski razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug”., Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti “CESNA B”Beograd., Zbornik radova str. 421-435., ISBN 978-86-85985-38-6 (ÇESNAB)., COBISS.SR-ID 275425804., CIP 338 (4-12)(082) 351.861(4-12)(082) 351.861(497.11)(082) 338(497.11)(082)., 2019., Valjevo., Srbija. Dokument 
2019. Peric V, Biočanin R, Badić M., “Elektromski mas-mediji u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine”.,XVII MEĐUNARODNO SAVETOVANJE., “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja”., Internacionalni univerzitet Travnik., Zbornik radova str. 368 -378., ISSN 2232-8807., 11-12. Maj 2018. Vlašić, Travnik, BiH. Dokument 
2018. Perić V., Biočanin R., Brničanin E., Badić M., “Migraciona kretanja i svetu i životni problem u vanrednim situacijama”., 6. Nacionalni kongres o deci i natalitetu “DEMOGRAFSKA SLIKA U SRBIJI”., Tematski Zbornik str. 163-201., Glavni i odgovorni urednik Prof. dr Dragan Bataveljić.,Udruženje OPSTANAK&Pravoslavna Akademija PANUVIS., Beograd., Srbija Dokument 
2017. Perić V., “Elektronski mediji u funkciji viših interesa”, 8. SKAIN-ov “Internacionalni simpozijuminovacionih istraživanja SINOVIS-2018”, 20-21. 04. 2018. Unuverzitet “Slobomir” Bijeljina, RS. Dokument 
2017. Biočanin R, Perić V, Tešić M., „Vodni resursi – značaj, ugroženost i mjere zaštite“.,UDK 502.171:546.212., Zbornik Radova “ZNAČAJ I ZAŠTITA VODA” str 55-72., CIP 502.171:546.212(082) 502.51(082) 556(082) 628.161(082) 351.79(082)., ISBN 978-99976-22-26-6., COBISS.RS-ID6860056., EDC – B. Luka, RS. Dokument 
2017. Perić V, Biočanin R, Muraspahić M, Badić M., „Value of the Company and Innovation Requirements in corporate Governance And Social Responsibility in Companies“., 17th INTERNATIONAL CONFERENCE „Research and Development in Mechanical Industry“., RaDMI 2017., Zbornik radova str.289-294., ISBN 978-86-6075-062-6., 14.-17. September 2017., Zlatibor, Serbia. Dokument 
2017. Perić V.,“VIZIJA SRPSKOG PIJEMONTA”., COBISS.RS-ID 6380312, UDK 340.12:342(497.11)(091)., EDU – EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR., “BEZBJEDNOST – ZAŠTITA – SRPSKI PIJEMONT”.,Zbornik radova str. 292-309., CIP 355.02(497.6)(082), ISBN 978-99976-22-21-1, COBISS.RS-ID 6372888., Banja Luka RS. Dokument 
2017. Perić V, Biočanin R, Nestorović O, Badić M., „EKOLOŠKA BEZBEDNOST I KRIZNO KOMUNICIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA U REGIONU“., COBISS.RS-ID 6373400., UDK316.334.5:502.131.1., EDU – EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR., “BEZBJEDNOST – ZAŠTITA – SRPSKI PIJEMONT”., Zbornik radova str: 1-26., CIP 355.02(497.6)(082), ISBN 978-99976 -22-21-1, COBISS.RS-ID 6372888., B.Luka, RS. Dokument 
2016. Perić V., “SRPSKI PIJEMONT – ZAPADNI BALKAN – KATALIZATOR USPEŠNOSTI AGROBIZNISA”, III Internacionalna naučna Agrobiznis konferencija MAK 2016 - “ZAPADNIBALKAN I EVROPA”., Zbornik radova (185-193) ISBN 978-86-80510-00-2, COBISS.SR -ID 221062924, 29-30 Januar 2016., Kopaonik, Srbija. Dokument 
2016. Perić V., Lutovac B., Alić E., Biočanin J., “SIMBIOZA UTICAJA GENETIČKE MODIFIKOVANE HRANE NA ZDRAVLJE ČLJUDI I KVALITET ŽIVOTA”, III Internacionalna naučna agrobiznis konferencija Agrobiznis MAK 2016 “ZAPADNI BALKAN I EVROPA”, Zbornik radova (185-193) ISBN 978-86-80510-00-2, COBISS.SR-ID 221062924, 29-30., Januar 2016., Kopaonik, Srbija. Dokument 
2015. 3rd International Conference New Functional Materials and High Technology NFMaHT 201529-30 June 2015, in Tivat, Montenegro. Dokument 
2015. Perić V, Biočanin R, Jusufranić J, Borovčanin J, Tešić M, “Teški metali u životnoj sredini i efekti nazdravlje ljudi”, MEP 2015, “5. Međunarodni simpozijumo rudarstvu i zaštiti životne sredine”, 10-11 06.2015.,Vrdnik, Srbija. Dokument 
2015. Perić V., Dimitrijević S., Aničić LJ., Biočanin R., “IN THE LABORYNTH OF RISK SOCIETYTOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH MODERN SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS”, 5th „INTERNATIONAL CONFERENCE „Economics and Management-Based on New Technologies“, EMoNT 2015., Zbornik radova (395-410), Vrnjačka Banja, Srbija,18-21 Juna 2015. Na engleskom. Dokument 
2015. Perić V, Biočanin R, Malešević T, Asotić J, “Ekološka bezbijednost u sportu uz praćenje kvalitetaishrane”, UDK 796/799:351.777, V Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Panevropski univerzitet “Aperion” BL, 13.03.2015., RS. Dokument 
2014. Perić V, Biočanin R, Tešić M, Rakić D, “Ekološko obrazovanje i savremene tehnologije u upravljanju transportom opasnih materijala”, 2. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Menadžment, sport i turizam” MASTA 2014., Zbornik radova (292-308),ISBN 978- 99955-795-1-7, 12-13 decembar 2014, Banja Luka, R. Srpska, (BiH). Dokument 
2014. Čanak S., Perić V., Stefanov S., Badić M., “ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODELS FORASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECTS OF INTENSIVE CARP PRODUCTION”, 4th International Conference “Economics and Management-Based on New Tehnologies” EmoNT 2014., Z bornik radova (162-171) CIP 005(082) 658.8(082) 005.591.6(082) 007:004(082) 330.322(082) 658(082) ISBN 978-86-6075-045-9 COBISS.SR-ID 201458444, 12-15 June 2014., Vr. Banja, Serbija. Dokument 
2014. Perić V., Alić R., Biočanin R., “Toksični efekti žive usljed ekološke i profesionalne eksplozicije”., V međunarodno savjetovanje “Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja” Internacionalni univerzitet Travnik fakultet prometnih znanosti sveučilišta Zagreb, Zbornik radova ISSN 2232-8807, (590-596), Maj 2014. Vlašić, Travnik, FBiH, (BiH). Dokument 
2014. Perić V., Biočanin R., “Medijska slika svetskog poretka i neophodnost srpskog pijemontizama”,4.SKAIN-ov “Internacionalni simpozijum inovacionih istraživanja SINOVIS-2014”, Knj. Radova ISBN 978-86-88965-05-7, COBISS.SR-ID 198469644, CIP 001.895(082) str. (289- 301), 11-12. April 2014., Beograd, Srbija. Dokument 
2014. Popović H., Perić V., Tešić M., Biočanin R., “BIOINDIKATORS QUALITY SISTEMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 4. Internacionalna konferencija “Economics and Menagement-Based on New Technologies”, EmoNT 2014, 12-15 Jun 2014, Vr. Banja , Srbija. Dokument 
2014. Biočanin R., Perić V., S. Hajdarpašić., M. Badić., S. Dimitrijević., Lj. Amidžić., „Ekološko obrazovanje i jačanje svesti u školama i fakultetima Novog Pazara i okruženja u funkciji zdravljaživotnog ambijentai i održivog razvoja”, Prvi međunarodni naučni skup “Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Novi Pazar i okolinu”, 28.-29., Mart 2014., Novi Pazar, Srbija. Dokument 
2014. Perić V., Biočanin R., Gibača S., Tešić M., „Razvijanje komunikacione kompetentnosti u visoko-školskim ustanovama“, Naučno-stručni časopis „PRIMUS“ - ISSN 1986-59140, Br:5/2013, (73-82)UDK 378.014.3, DOI 10.7251/PRISR1305073P, Gradiška, na Savi, R.S., (BiH). Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Habibović M., „Ekološko obrazovanje u visokoškolskim ustanovama u funkciji unapređenja životnog ambijenta“, Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Menadžment sport i turizam“ MASTA 2013., (199-207), 20-21 Decembar 2013., B.L., RS, (BiH).2013. Perić V., Producent, dokumentarni film „Prva naučna Konferencija II i III NVO sektora, Serije „ LJUDI,VREME, DOKUMENTI“., Produkcija VIKOM RTV d.o.o., B.L., RS. Dokument 
2013. Perić V., Producent, dokumentarni film „II - Naučni Inicijativni odbor“., Produkcija VIKOM RTV d.o.o. Gradiška, na Savi, R. Srpska, BiH. Dokument 
2013. Perić V. „Neophodnost povezivanja Srpskog nacionalnog korpusa, Uvodno izlaganje“, Prva Međunarodna naučna Konferencija 2. i 3. NVO sektora Republike Srpske i Srbije, UPP RS, ECD,CESNA B, 30.11.2013. Gradiška, na Savi, Republika Srpska, (BiH). Dokument 
2013. Stefanov S., Biočanin R., Peric V. „CANCEROUS SUBSTANCES - PUBLIC INFORMATION IN THE ENVIRONMENT“, SED 2013, Šesta Internacionalna konferencija SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ISBN 978 -86-83573-39-4, CIP 62(082)(0.034.2)502.131.1(082)(0.034.2) 005.6 (082) (0.034.2), 04-05. X 2013., Užice, Srb. Eng. Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Gibača S., Producent, Dokumentarni film „Morbiditet nacija kao posledicaeko-devastacija i pada nataliteta“, Serija „VREME, LJUDI, DOKUMENTI“, Produkcija VIKOM RTV d.o.o., Gradiška, R.S. Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Gibača S., „Morbiditet nacija kao posledica eko-devastacija i pada nataliteta“, Sedamnaesto savetovanje SQM-2013, 23-25 Septembar, Hotel „Palma“ Tivat, C. Gora. 2013. Perić V., Producent,dokumentarni film „Govor mržnje i političke kontraverze u BiH“, Serija „VREME,LJUDI, DOKUMENTI“, Produkcija VIKOM RTV, Gradiška, R.S. Dokument 
2013. Perić V., Biočanin R., Jakovljević D., „Govor mržnje i političke kontraverze u BiH“, UDK 316.647:32.019.51(497.6), Međunarodni naučni skup, 19. Oktobar 2013., „EDC“, Zbornik radova (209-223), CIP 316.647:323.1(497.6)(082, ISBN 978 -99955-22-60-5, CIBISS.RS:ID 4151064, Hotel Bosna, Banja Luka, Republika Srpska, BiH. Dokument 
2013. Perić V., Mekić S., Popović H., Badić M., Biočanin R., „BIOLOGICAL EFFECTS OF IONIZINGRADIATION AND PROTECTION MEASURES IN THE LIVING ENVIRONMENT” – Biološki efekti jonizacijskog zračenja i zaštitne mere u životnom okruženju”, (na Engleskom), XIII Međunarodna konferencija RaDMI 2013,(495-510) Zbornik radova CIP 621(082) 621:004(082) 005.6:621(082) ISBN 978-86-6075-042-8, Kopaonik 12-15 Septembar 2013., Kopaonik, Srbija. Dokument 
2013. Perić V. “Mediji i komunikacije u funkciji unapređenja ekološke bezbednosti i održivog razvoja”,(1-265) “Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd” Edicija “Naučnamonografija”, CIP 574(031) 402/504(031), ISBN 978-842053-23-18. Dokument 
2013. Perić V.,“Uloga medija u Balkanskom izazovu”, Međunarodni naučni skup na temu “BALKANSKO–RASKRŠĆE”., EDC., Skupština Republike Srpske, 30.05.2013, Banja Luka, RS. Dokument 
2013. Perić V. Producent, Dokumentarni film “RS RASKRŠĆE – Istok&Zapad” No: 052/2013. Serija“Vreme, ljudi,dokumenti”, Produkcija “VIKOM RTV” d.o.o. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2013. Perić V. “Mediji i komunikacije u funkciji zaštite i unapređenja ekološke bezbjednosti”, (1-265),Doktorska disertacija, Internacionalni univerzitet u Brčkom, 15.07.2013., Distrikt Brčko, RS, BiH. Dokument 
2013. Biočanin R., Perić V. Terzić N., “Ekološka bezbednost u sportu” 11. Međunarodna naučno stručnakonferencija, Federacija sportskih pedagoga Makedonije, 19-20 April 2013., Veles, Makedonija. Dokument 
2013. Perić V. Gibača S. Terzić N. “Bioindikatori životne sredine u funkciji kvaliteta ekološkog turizma”,Prva Međ. konferencija o turizmu “Savremeni trendovi u razvoju turizma”. (464-478), Zbornik rad. ISSN 2232-8807, 28/29 Mart, Hotel “Pahuljica” Vlašić, Travnik FBiH. Dokument 
2013. Tešić M, Perić V, Badić M, Biočanin I.„Ekološki kriminalitet kao alergijski sindrom (ne) održivog razvoja i Njegovo suzbijanje“, (149-159). Naučno-str.časopis „PHARM-HEALTH“, Br.1, ISSN 2303-4424, Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko-zdrastveni fakultet Travnik, BiH. Dokument 
2012. Biočanin R., Bakić R., Perić V., „Koridor 10 u koncepciji održivog razvoja u očuvanja životnesredine“, Naučno stručni časopis SVAROG 3, NUBL Banja Luka, R.S. Dokument 
2012. Perić V. Producent, Dokumentarni film „Omladina i prevencija“, Br: 039/2012., Serija „VREME,LJUDI, DOKUMENTI“, VIKOM RTV, Banja Luka, Republika Srpska. Dokument 
2012. Perić V., Biočanin R., Habibović M., Badić M. „Mladi u lokalnoj zajednici između neracionalnog Korištenja slobodnog vremena izlaska iz krize“, UDK 316.7:379.8093-053.6, Međunarodni naučni skup „Omladina i prevencija društveno štetnog ponašanja – tradicija i savremeni izazovi u Republici Srpskoj i BiH“, (83-108) UDPUP&EDC, 11.-12. Decembar 2012. Zbormik radova CIP 316.624-053.6 616.89-053.6 ISBN 978-99955-22-50-6 COBISS.BH-ID3708952 Dokument 
2012. Perić V., Hamidović Dž. „ISO standardi u zaštiti životne sredine“ (149-169), Naučno-stručna Konferencija, sa međunarodnim učešćem, „ZLATNO ZRNO ŠUMADIJE“, 29-30.VII 2012. Rača Kragujevačka, Srbija CIP 502/504(082) 613(082) 338.43(497.1) (082), ISBN 978-86 -85985-21-8, COBISS.SR-ID 192550668. Dokument 
2012. Perić V., „Varijacije na poznate teme-IZVORINKE“ (457-472), I Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti SDEV 2012, „SKAIN“, 22-23.06.2012., K.C. Kruševac, Srbija. ISBN 978-86-88965-01-9,COBISS.SR-ID 191648012. Dokument 
2011. Perić V. “Izvorinke I”, Producent, tekstopisac, aranžman, CD&DVD No: 001/2011. serija VREME LJUDI, DOKUMENTI”, Produkcija “VIKOM RTV” d.o.o. Gradiška, RS, BiH. Dokument 
2011. Perić V., Biočanin R. Badić M. “Management technologies in development communication competence integrated university”, Konference internationale “EmoNT-2011”, 11-13. jun 2011, Kladovo, SRB. Dokument 
2011. Perić V., „Informacione tehnologije u funkciji ekološkog i održivog razvoja“ (377-395), I internacionalni simpozijum naučnika i inovatora „SINOVIS-2011“, SKAIN, 27-28. XI 2011. PalataSrbije Beograd, Srbija, ISBN 978-86-88965-00-2 CIP 330 (032). Dokument 
2011. Biočanin R., Bakić R., Perić V., “Koridor 10 u koncepciji održivog razvoja i očuvanja životne sredine”, UDK 316.42:625.711.1, (59-78), Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke SVAROG 3, ISSN 1986-8588 UDK 3+5, Novembar 2011., NUBL Banja Luka, R.S. Dokument 
2005. Perić V. „Motivisanost vlasti je spiritus movens procesa transformacije“ (04-06), BUSINESS INFO ., Br: 04, Asocijacija poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Reš. Min.04-15-5416/04. Dokument 
2005. Perić V., “Katalizatori tranzicionih promjena“ (14-16), BUSINESS INFO, Br:03, Asocijacija Poslodavaca BiH, Sarajevo, FBiH, Rešenje Ministarstva br: 04-15-5416/04. Dokument 
2004. Perić V., “Liderski predstavnik svih poslodavaca“ (06), BUSINESS INFO, Br: 01, AP BiH, Sarajevo, FBiH,2002. Perić V., „Model lokalnih TV stanica u tržišnim uslovima“, Magistarski rad, odbrana: 31.10.2002., Univerzitet za mir i razvoj Ujedinjenih nacija – Evropski centar za Mir i razvoj, Beograd, Srbija. Dokument 
2001. Perić V. “Preduzetnici-sigurna budućnost", CGI “DEFENDOLOGIJA”, UDK 334.722., Banja Luka, R.S. Dokument 
2000. Perić V., “Moramo odbaciti sve socijalističke zablude” (53-54), Business press 12. BL., RS 01-1256-1/99.2000. Perić V., "Entrepreneurship a road to a secure future - Preduzetništvo-put u sigurnu budućnost", (09-14) Business press br: 7. B. Luka, RS, Reš.min.: 01-1256-1/99. (Englesko-Srpska verzija) Dokument 
1999. Perić V.„The private owners have chosen their way“ Business press br:3. BL. RS, Reš.min.: 01 -1256-1/99. Dokument 
1995. Obradović D., Perišić B., Hajduković M., Perić V., Milovanović R., "An Approach to Information System design" (Pristup projektovanju informacionog sistema) “IFAC”, Urednik: Ditrich Brand (63-67), “V svetski simpozijum informacionih tehnologija”, Berlin, Nemačka, EU. Dokument 

DRUŠTVENO POLITIČKE AKTIVNOSTI